Ny Teknik 1999 – Fiberoptik räddningen för miljön

Fiberoptik räddningen för miljön

När du pratar i en mobiltelefon passerar mikrovågor igenom din hjärna, men också genom byggnader på väg till en basstation som sedan skickar vidare mikrovågorna genom andra byggnader och kroppar till mottagaren som absorberar mikrovågor i sin hjärna.

Talar du däremot i en vanlig telefon förvandlas dina ord till signaler eller ljus i en fiberoptisk kabel som blixtsnabbt skickas i en kabel till mottagaren. Du smutsar inte ned luften med dina mikrovågor. Du är miljövänlig. Du har ringt ett ”rent” samtal.

En gång i tiden ansågs asbest vara ett helt fantastiskt byggnadsmaterial. Idag höjer vi mobiltelefoner till skyarna. Om tio år kanske vi frågar oss hur vi kunde vara så blåögda, att vi på 1990-talet frivilligt höll en mikrovågssändare så nära viktiga organ som hjärna och ögon. När vi faktiskt mycket väl visste att mikrovågor skadar celler. Behövde vi verkligen mobiltelefonerna? Och all annan trådlös kommunikation när det fanns bättre alternativ?

Det talas om att ta bort den vanliga telefonen. Man försöker att få alltmer kommunikation med Internet att vara trådlös. Datorer ska kommunicera trådlöst med varandra. Men vad är det för fel på sladdar och nedgrävda kablar? Är det verkligen i vårt intresse att gå över till trådlöst? I synnerhet som vi inte vet om vi skadas på lång sikt.

Vår kärleksaffär med mobiltelefonen gör oss obenägna att acceptera att den kan vara farlig. Fastän det finns ett antal vetenskapliga rapporter som varnar oss. Är vi beredda på att acceptera att den ökade elektrosmogen kan vara orsaken till de ökade allergierna.

Vissa mobiltelefoners frekvenser dubblerar antalet allergiframkallande ämnen enligt John Holt i Australien. En intressant teori, för vad jag vet finns inga andra övertygande förklaringar till de ökande allergierna i västvärlden.

Tänk om det visar sig att mikrovågorna påverkar hjärnan så att vi lättare får Alzheimer? Hur vågar vi experimentera med oss själva, när djurförsök visar att djur skadas av mikrovågor? ( Min kommentar: Kliniska undersökningar på elöverkänsliga har konstaterat att elöverkänsliga har samma skador på hjärnan som förstadie till Alzheimer 2014)

Italien har en lag från årsskiftet med skärpta gränsvärden och EU-parlamentet diskuterar nya gränsvärden. I Australien har vissa kommuner infört skärpta regler. Men så länge mobiltelefonoperatörer och tillverkare styr forskningen, och gränsvärden för mikrovågor är befängt höga, kommer vi att få tillrättalagda rapporter och lugnande besked.

Liknande, lugnande besked om asbest, kan du gräva fram på vilket bibliotek som helst.

”Smutsig” trådlös kommunikation har också sina begränsningar. Bandbredden tar snart slut. Det kommer helt enkelt inte att finnas utrymme kvar för de olika frekvenserna som hamnar allt närmare varandra. ( Min kommentar: Kring 2002 bygger man ut 3G och strålningen ökar flera miljarder sedan 1990-talet)

Ett väl utbyggt fiberoptiskt nät är en bra investering på lång sikt. Luften blir inte nedsmutsad av mikrovågor.

Fiberoptik på och mellan företagen, och sedan i varje hem, då har vi en framtidssäker investering med hög kapacitet som är relativt sabotagesäker. En investering som klarar av telefoni, kabel-TV, tvåvägskommunikation, och snabba Internetförbindelser – utan att vräka ut energi och störningar som ska passera igenom våra kroppar. Allt sker tyst, lugnt och ”rent” i underjordiska kablar i form av oskyldiga ljussignaler.

I framtiden tror jag att miljövänliga företag kommer att deklarera hur mycket av deras kommunikation som är ”ren”, att de skippat trådlösa telefoner, att deras personal endast använder mobiltelefon i nödfall och att man installerat fiberoptiska nät på alla kontor. Fiberoptik kommer att bli ett modeord. Det kan gynna svensk industri som ligger långt framme inom detta område.

Likaväl som man idag diskuterar återvinning, kommer man i framtiden att diskutera ”miljövänlig kommunikation”. De heta aktierna kommer att finnas i fiberoptik branschen. (Nu 2014 bygger man ut fiberoptik, men det går sakta till hushållen och kostar runt 20 000 för de enskilda hushållen)

Leif Södergren