Debattinlägg av Svenska Riksförbundet för El- och Mikrovågsskadade

Kontakt med SSM och PTS (Post- och Telestyrelsen) visar att dessa ”expertmyndigheter” inte har en aning om hur sändarteknikens ser ut och hur mycket energi sändarsignalerna från varje sändare och basstation sprider i vår livsmiljö. Men man kan enkelt räkna ut ju mer bilder, text och musik strålningen innehåller desto mer fotoner nyttjas och ju mer fotoner, desto mer energi. Om någon uppmärksammat, så har klimatet i sverige blivit varmare i takt med den ökande strålningen. Redan vid 1 miljarders ökning av mikrovågor är denna energi inte försumbar. Som vi tidigare skrev har strålningen ökat nu mellan 2,3 miljarder till över 67 miljarder i förhållande till den naturliga bakgrundsstrålningen av mikrovågor. Detta är verkligheten!

”EU har fattat ett beslut om att regeringar och myndigheter inom unionen inte ska lägga sig i vilken teknik som används av mobiloperatörerna. De radiofrekvenser som tidigare varit reserverade för den äldre gsm-telefonin, det så kallade ”900-bandet”, kommer därmed i allt större utsträckning att användas för 3G och 4G inom EU. Detsamma gäller de frekvenser som blivit lediga tack vare övergången till digital-tv, det så kallade ”800-bandet”” http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/snart-fyrdubbel-tackning-med-3g-och-4g-1

Enligt WHO har cancern ökat med 70%,  hjärnskador som ADHD med 700 %, vilket har lett till att man droga barn med psykofarmaka. Före utbyggnaden av 3G var 40 % av de tunga beslutsfattarna inom IT-branschen oroliga för hälsoriskerna. Mobilindustrin och beslutsfattarna visste om hälsoriskerna före 3G- utbyggnaden, trots detta bygger man ut 3G och sedan 4G och nu 5G. En hänsynslöshet mot civilbefolkningen som är jämförbar med andra världskriget, men nu som folkmord i slow motion.

https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2014/12/14/varfor-provas-inte-mobilindustrins-storskaliga-och-miljofarliga-verksamhet-i-miljobalken/

Svenska Riksförbundet för El- och Mikrovågsskadade 11 timmar sedan

Elöverkänslighet är ett internationellt hälsoproblem idag efter att 3G byggts ut globalt. Att folk får neurologiska strålskador av den artificiella mikrovågsstrålningen är inte förvånande. Det Hanna Björklund troligen inte känner till, är att radiofrekvent strålning, i vilket mikrovågor ingår (frekvensområde 300 MHz – 300 GHz), finns knappt naturligt. Den naturliga kontinuerliga bakgrundsstrålningen ligger högst på 0,000 000 5 µW/m2. SSM:s mätningar 2013 visar en ökning mellan 2,3 miljarder – 67 miljarder i förhållande till den naturliga bakgrundsstrålningen. Den artificiella mikrovågsstrålningen är mycket hög i städerna.

Mobilindustrin nyttjar de farligaste mikrovågorna  inom 1 GHz -3 GHz penetrerar kroppen och absorberas till 100 % inne i kroppens organ. Antenneffekten ökar strålningen hos barn med 40 %. Det är våglängden som bestämmer inträngningsdjupet inte effekttätheten. Strålningen från basstationerna är mycket koncentrerad energi, jämför med en laserpenna som med 0,5 Watt kan skära plåt.

Vi är rätt säkra på, att om Hanna Björklund och alla dessa journalister som företräder industrin hade haft mer kunskaper om den artificiella mikrovågsstrålning, hade ni inte valt att företräda mobilindustrin. Så här står det på SSM webb:Radiofrekvent strålning omfattar mikrovågor, radiovågor och lågfrekventa elektromagnetiska fält. Större delen av denna typ av strålning är skapad på konstgjord väg.

Människan och övrigt biologiskt liv saknar biologiskt skydd mot hög artificiell mikrovågsstrålning. Ni unga människor bör tänka på att strålningen påverkar er hälsa också. https://emforbundet.wordpress.com/

Beslutet- Sektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället (TEN) Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK)

Sektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället (TEN) Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har nu producerat det slutliga förslaget till yttrande som vi rapporterade om nyligen. Powerwatch.
Det skulle ha representerat ett stort steg framåt i erkännandet av elöverkänslighet och behovet i samhället att dramatiskt förändra vårt förhållningssätt till att stödja människor som lider av sjukdomen. Men i dag, den 21 januari 2015 en Counter-yttrande föreslogs och röstade om innan EHS yttrande och Counter yttrande antogs av omröstning i plenum. Det innebär att den goda TEN 559 EHS yttrande avslogs.

Den Adams Counter-åsikt röstades man på första och det förslaget antogs med 136 röster för, 110 röster mot och 19 nedlagda röster.

Richard Adams OBE, en medlem av TEN utskottet och någon som har arbetat hårt under många år för att göra världen till en bättre och rättvisare plats, har skrivit en skarpt formulerad alternativ till dokumentet, som verkar helt sakna själva syftet med den formella åsikt, och även går utöver dess räckvidd genom att utvärdera vetenskapliga och medicinska bevis (något originalet uppdaterades för att undvika att göra i sina senare iterationer). Hans Counter-åsikt inlämning har undertecknats av 17 kollegor, mestadels med industri / kommersiella / ekonomiska föreningar och erfarenhet.

Han är också mycket märkligt och omotiverat har kritisk Lennart Hardell för en ”brist på vetenskaplig och akademisk trovärdighet”, trots Dr Hardell långa och framstående karriär rekord att publicera relevant arbete i vetenskapliga tidskrifter och införande i bedömningen panelen IARC RF som en känd expert . Professor Hardell och Michael Carlberg har producerat en utförlig vederläggning av Adams ärekränkande kommentarer. Adams gjorde också liknande omotiverade kommentarer om den utmärkta BioIniative Rapporter.

Vi noterar att herr Adams är en förvaltare av brittiska välgörenhets Sustainability First som främjar Smart Grid och smarta mätare (som använder RF att överföra data). Den Charity sponsras av BEAMA (som representerar 300 elektroteknik företag och påstår sig ha ett betydande inflytande över Storbritannien och internationella politiska, standardisering och handelspolitiken), Cable & Wireless, Konsument Futures, British Gas, EDF Energy, Elexon E-metern (Siemens) , EON Storbritannien, National Grid, norra Powergrid, Ofgem (Storbritannien elindustrin Regulator), Scottish Power Energy Networks, och UK Power Networks. Han är också medlem i den Corporate Responsibility Intressentrådet vid RWE (en av Europas fem största el och gas verktyg). Det är inget fel med det, men eftersom alla dessa organisationer är att främja installation av RF avger smarta mätare och när han är starkt motsätter TEN gruppen EHS yttrande, ser vi detta som en potentiell intressekonflikt som ska deklareras.

Mobilindustrins mikrovågsstrålning gör folk sjuka

Jag är väldigt trött idag och ledsen. Domstolar, beslutande organ är toppstyrda av mobilindustrin och troligen krigsindustrin. Detta är tredje världskriget där man vänt vapnen mot civilbefolkningen. Jag betvivlar att dagens barn blir trettio år, de kommer att dö i cancer de flesta och beslutsfattarna vet om det. Folkmord i slowmotion. Detta kan ske när folket inte bryr sig. När massmedia fritt kan förfölja mobilindustrins akut skadade människor. Myndigheternas godkännande av folkmordet. Varken PTS eller SSM har en aning om vad det är för farlig strålning de tillåter mobilindustrin utsätter civilbefolkningen för, fast jag misstänker på goda grunder att de vet, att det är ett vapen riktat mot befolkningen. Vad som ändå förvånar, är att ansvariga politiker inte försvarar landets befolkning mot dessa mördare. Sverige går ju under som nation, men det är väl därför man tar in flyktingar som skall fylla på befolkningskvoten, så att man kan dölja hur många som dör av strålningen. Det är  definitivt inte av godhet, utan syftet är enbart för att dölja alla svenskar som dör av strålningen.

Snart fyrdubbel täckning med 3G och 4G

23 april 2011

Natten mellan den 21 och 22 maj inleds en enorm omläggning av Sveriges mobilfrekvenser. Samtliga Sveriges mobiloperatörer är inblandade, och målet är att ge svenskarna bättre mobiltäckning.

Den nya överenskommelsen mellan mobiloperatörerna och statliga Post- och telestyrelsen (PTS) innebär att 3G och 4G hamnar på nya radiofrekvenser – som ger ungefär fyra gånger bättre täckning från varje basstation.

Bakgrunden är att tillstånden för den landsomfattande mobiltelefonin via gsm-näten har gått ut. Dessutom har övergången till digital-tv gjort att nya radiofrekvenser blivit lediga – och kan användas för mobiltelefoni.

– Fyra gånger bättre täckning per basstation betyder också att operatörerna på ett annat sätt kommer att ha råd att bygga täckning i glesbygd, säger Urban Landmark, chef för spektrumavdelningen på PTS.

Alla basstationer stängs ned
Alla Sveriges basstationer för gsm-telefoni måste stängas ned i upp till 15 minuter för att kunna programmeras om till nya frekvenser. Operatörerna gör dock inte nedsläckningen samtidigt, utan efter varandra. Den som saknar täckning med sin egen mobiloperatör kan därför ändå ringa 112-numret till SOS Alarm, eftersom detta nummer kan ringas via en annan operatör även om man saknar täckning med sin egen operatör.

– Varje basstation är borta när man gör själva frekvensbytet. Det är inte så allvarligt eftersom de flesta invånarna ändå har täckning via andra operatörers basstationer. Men de som bara har Telias gsm-täckning i fjälltrakterna kommer att tappa möjligheten att ringa 112 under cirka 15 minuter, säger Urban Landmark på PTS.

Sommarstugeområden redan nu
Från och med sommaren kommer omläggningen av mobilnäten att börja få effekter täckningen i glesbygd och sommarstugeområden, och dessutom ge bättre mobiltäckning genom tjocka husväggar.

– Från den 25 maj kommer vi att ha täckning för 35 procent av Sveriges befolkning. Till en början har vi fokuserat på sommarstugeområden på exempelvis västkusten och Stockholms skärgård, säger Peder Ramel, vd på operatören Tre.

Operatören Tres kunder är de som först kommer att märka av förändringen, genom att operatörens 3G-nät börjar använda den bättre radiofrekvensen den 25 maj. Det kommer att påverka både vanliga mobiltelefoner och de som använder mobilt bredband.

Även för glesbygden har samtliga mobiloperatörer utlovat att täckningen för 3G och 4G ska bli betydligt bättre tack vare de nya mobilnäten. Men Peder Ramel, vd på operatören Tre, säger till SVT att Norrland får vänta till i höst med utbyggnaden av de bättre mobilmasterna där.

4G-bredband under sommaren
Telia, Tele2 och Telenor har sagt att man tänker använda sina nya bättre frekvenser till så kallad 4G, vilket än så länge används enbart till mobilt bredband. 4G-modem som drar nytta av de nya frekvenserna ska börja säljas under sommaren, säger Telias nätchef Tommy Ljunggren till SVT. Även med 4G kommer Norrlands täckning att kunna bli betydligt bättre på sikt, men Post- och telestyrelsen ställer inga krav på operatörerna om att uppfylla några sådana mål.

4G ger ungefär tio gånger bättre hastighet för mobilt bredband än 3G. Det innebär att man via 4G får ungefär samma hastighet som med de allra bästa hastigheterna på fast bredband via fiber. Teoretiskt ska man kunna komma upp till uppemot 100 megabit per sekund.

Linus Brohult
SVT Vetenskap

EU kräver ”teknikneutralitet”

EU har fattat ett beslut om att regeringar och myndigheter inom unionen inte ska lägga sig i vilken teknik som används av mobiloperatörerna. De radiofrekvenser som tidigare varit reserverade för den äldre gsm-telefonin, det så kallade ”900-bandet”, kommer därmed i allt större utsträckning att användas för 3G och 4G inom EU. Detsamma gäller de frekvenser som blivit lediga tack vare övergången till digital-tv, det så kallade ”800-bandet”.

Varken Post – och Telestyrelsen eller Strålsäkerhetsmyndigheten vet vad det är för typ av strålning mobilindustrin sprider i vår livsmiljö

Jag skickade nedanstående fråga till PTS och SSM deras  svar ligger under min fråga. Jag kan konstatera att varken SSM eller PTS har en aning om vad det är för typ av artificiell strålning mobilindustrin sprider i vår livsmiljö, som de godkänner. Ingen av dessa myndigheter är expertmyndigheter, trots att SSM påstår att de är en expertmyndighet. Det är en skandal. Vid bevakning av industriutsläpp har tjänstemännen inom länsstyrelserna full kunskap  att kunna bedöma utsläppen, typ av utsläpp, samt vilka gränsvärden som gäller för att inte miljön skall påverkas negativt. SSM tillåter referensvärden som är till för militära ändamål och som bara skydda akut och anser att civilbefolkningen skall tåla att bestrålas dygnet runt av så höga stråldoser som är anpassade för militära ändamål.

Det är vetenskapligt känt att kvinnor och barn är mycket känsligare än vuxna män.  Alla ansvariga tjänstemän inom respektive expertmyndighet måste vara medvetna om de risker de utsätter civilbefolkningen för.

Jag upprepar igen, den naturliga bakgrundsstrålningen som vi är biologiskt anpassade till är högst 0,000 000 5 µW/m2. Enligt SSM:s mätningar  sommaren 2013 var medelvärdet mellan 230 µW/m2 – 6700 µW/m2,  (landsbygd – storstäder)  från mobilbasstationerna vilket betyder att stråldosen i mikrovågsområdet  har ökat mellan 2,3 miljarder – 67 miljarder bakgrundsstrålningen.  Hur kan man alls  påstå att vi människor och övrigt liv tål så hög stråldos av mikrovågor som absorberas till 100 % inne i kroppens organ (Flygvapnets radarskola 1959) som  dessutom är helt artificiell och miljöfrämmande mikrovågsstrålning. Nu har jag ställt frågan till SSM om det vet hur stort energiinnehållet är i de olika sändarsystemen. Det behöver bara svara ja eller nej.

Här kommer frågan som jag ställde till PTS och SSM:

Till både PTS och Strålsäkerhetsmyndigheten

Frågan gäller främst pulsad digital teknik. Elektromagnetisk strålning är fotoner (energi) i ständig rörelse, som man inte riktigt vet vad det är. Man säger att digital teknik är energipaket i form av ettor och nollor som skickas iväg.  Består energipaketen av en packe fotoner? Och vad är skillnaden  då mellan analog teknik och pulsad?  Man får plats med mer information i digital teknik är det för att man staplar fotoner på både höjden och bredden i paket och flera paket både på höjden och bredden, som tegelstenar, medan analogt bara lägger fotonerna på bredden? Är det  så?

Hur tillverkas laserljus? Man kan skära plåt med en laserpekare med en effekt av 0,5 Watt. Har man då pressat ihop fotonerna, så att man får så hög energi att det uppstår så hög värme att det går att skära plåt (tunn)?

Fotoner är energi, är det mer energi i pulsad teknik än i analog?  Det handlar ju inte om hög effekt utan hur tätt man packar fotonerna i rummet? Skulle man kunna jämföra digital teknik med avklippta bitar laserljus , alltså högre koncentration av fotoner?

Mvh
Solveig Silverin

 

Svar från PTS 2015-01-14 :

Hej,

Min kollega Jesper på vår spektrumavdelning har svarat att din tekniska fråga ligger utanför PTS ansvarsområde.

Vad gäller din fråga om miljöbalken har jag redan besvarat den vid ett tidigare tillfälle i dessa ordalag:

”Tillståndsgivning för radiosändare sker enligt 3 kap. lagen om elektronisk kommunikation. Tillstånd meddelas för enskilda sändare eller för visst frekvensutrymme. Tillstånd för mobila system innebär tilldelning av frekvensutrymme, och inte tillstånd att använda enskilda sändare. Operatörerna planera själva sina radionät.

Prövningsgrunderna för PTS tillståndsgivning anges i lagen om elektronisk kommunikation. Där anges att PTS ska pröva om det föreligger risk för otillåten skadlig störning på annan radioanvändning, om radioanvändningen utgör en effektiv användning av frekvensutrymmet, om det kan antas att radioanvändningen hindrar sådan radiokommunikation som är särskilt viktig med hänsyn till den fria åsiktsbildningen, om radioanvändningen kan tänkas ta utrymme i anspråk som behövs för utveckling av befintliga och nya radioanvändningar eller harmoniserad användning inom bl.a. EU, om radioanvändning kan komma att inkräkta på prioriterade användares frekvensbehov (bl.a. Försvarsmaktens) eller om sökanden tidigare missbrukar tillståndsvillkor.

PTS är inte koncessions- eller tillsynsmyndighet enligt miljöbalken och prövar därmed inte telekomverksamhet. Tillämpningen av miljöbalkens bestämmelser begränsas till de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. bl.a. skydd för totalförsvarets intressen. PTS har enligt myndighetens instruktion inte något uppdrag att ta hänsyn till människors hälsa eller miljö enligt miljöbalkens bestämmelser.”
Med vänlig hälsning

Blida Dagsdottir

 

Svar från SSM

Hej Solveig,

Du har tidigare ställt liknande frågor som jag besvarat, se exempelvis ärende SSM 2010/3171. Jag förstår dock att de svaren var svåra att begripa, det är helt enkelt inte möjligt att i detalj förklara detta enbart via en kort mailkorrespondens.
Detta är ett komplext område och om du vill ha fördjupad kunskap inom området är mitt råd att du kontaktar en fysikinstitution på något universitet och ber dem rekommendera lämplig litteratur. Du kan även undersöka om det finns möjlighet för dig att delta i kurser eller enskilda föreläsningar som behandlar ämnet.
Vänliga hälsningar
Torsten Augustsson

Torsten Augustsson, PhD
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

Utredare, Elektromagnetiska fält

Redan september 2003 fastslår miljödomstolen i Växjö att mobilindustrins verksamhet är miljöfarlig

Det var i min överklaga till miljödomstolen i Växjö gällande en mast i Påryd, Kalmar kommun, Kalmar län som en miljödomstol första gången fastslår att mobilindustrins basstationer för mobiltelefoni är miljöfarlig verksamhet citat: En basstation för mobiltelefoni är en anläggning som vid användning kan medföra olägenhet för omgivningen genom radiofrekvent strålning som räknas till icke-joniserande strålning inom de elektromagnetiska spektrat. En sådan anläggning är därmed att anse som miljöfarlig verksamhet.

IMGDomslut 2003-09-05

 

 

 

 

 

Detta skrev jag på VoF:s forum lördagen den 14 jul 2007. Det jag sa då, börjar vi se idag

”Sprang” i all hast på detta när jag googlade på schumanresonanserna

En dator utsöndrar inte strålning (rättning: strålning är inte något ämne i kemisk bemärkelse), strålning är definitionsmässigt uppdelat i joniserande och icke-joniserande strålning. När det gäller strålning från bildskärmar och luftburna trådlösa system är det icke-joniserande strålning som gäller. När man tittar på bildskärmar är strålningen från dessa olika beroende på om det är katodstråle, LCD eller plasmaskärm.
Generellt är det elektromagnetisk strålning från bildskärmar men även magnetfält och elektriska fält avges beroende på bildskärm. I de äldsta typerna färgbildskärmar fanns det skärmar som även avgav joniserande strålning.
Man har nyligen konstaterat i en undersökning att folk har svårt att koncentrera sig och komma ihåg vad de läser på en bildskärm. Man sitter väldigt nära bildskärmen och sitter alltså i strålningen från den.
Strålningen från trådlösa kommunikationssystem är med den nya digitala tekniken pulsad och innehåller samtidigt en modulation och flera frekvenser.

Enligt Statens Strålskyddsinstitut finns det en författningssamling 2002:3 där man redovisar att pulsning kan påverkar nervsystemet och ge andra biologiska effekter än termiska (uppvärmning). Alltså det är vetenskapligt belagt att det finns ytterligare faktorer i denna strålning (pulsning) som kan ge andra effekter än termiska. Samma sak gäller då man adderar olika frekvenser.

Att elektromagnetisk digital strålning påverkar centrala nervsystemet är sedan länge väl känt inom militären då man nyttjar denna typ av strålning för att slå ut den normala hjärnfunktionen hos motståndarna, så att dessa inte kan tänka klart, ta beslut. Det blir kaos i hjärnan. Alltså det är inget nytt att man med pulsad elektromagnetisk strålning kan störa nervfunktionerna.
Den naturliga nervfunktionen fungerar just med elektrokemiska impulser, vilket vi kan mäta utanför kroppen (hjärnan EEG, hjärtfrekvensen EKG) trots att den är så svag! Inom medicinen testade man elektromagnetiska impulser för att få bort epileptiska anfall. Försöket gick inte så bra, däremot upplevde patienterna att de blev glada och mådde psykiskt bra. Alltså denna elektromagnetiska strålning kan fungera som ”lyckopiller” istället för kemiska medel.

I grunden är allt energi och man kan säga att vi lever på grund av bindningsenergierna mellan molekylerna och atomerna. Evolutionen har utvecklat enzymer (kraftigt laddade molekyler med en metallatom) för att påskynda kemiska processer, eftersom de naturligt går mycket långsamt. Dessa enzymer är känsliga för påverkan av tillförsel av energi.
Energi upphör inte att existera, det övergår endast till en annan form exempelvis värmeenergi, rörelseenergi, lägesenergi. På atomnivå ändrar elektronerna sitt läge genom att hoppa upp ett skal om energi tillförs. Detta sker enkelt förklarat i mitokondrierna i citronsyracyklen för att lagra energin. När elektronen faller tillbaka till sitt ursprungsskal avger den sin lägesenergi och ger då värmeenergi. Detta kallas för exiterande elektron. Det är denna biokemiska mekanism som gör att vi lever och finns.
Strålningen från den nya tekniken är högfrekvent. Det betyder att energin rör sig mycket snabbt. Beroende på våglängden tränger strålningen/energin olika djupt in i kroppen. På huden har vi nervreceptorer som känner av exempelvis uppvärmning. Inne i kroppen har vi inte dessa känselsystem.

Inget liv är anpassat till en högre elektromagnetisk instrålning än den naturligt förekommande bakgrundsstrålningen. Ingen skulle kunna ligga i solen dygnet runt dag efter dag. Vi tål alltså inte ens det naturliga solljuset som också avger
elektromagnetisk strålning dock ej pulsad som den digitala artificiella. En relevant bakgrundsstrålning att jämför med är Schumanresonanserna som ligger vid 0.0000000001 W/m2. Jämför med strålningen från sändare som ligger mellan 0.001 – 0,01 W/m2.
Jag vill även påpeka att sändarna även strålar på natten, det gör inte solen. Men intressant är att jämföra med soldygnet i norr på sommaren med soldygnet i söder på sommaren. På grund av att solen lyser mycket längre tid per dygn i norr än i söder, så värms sjövattnet upp snabbare i norr än i söder, trots att sjöarna i norr får ta emot stora mängder isvatten större delen av sommaren. Alltså det räcker med att öka soltimmarna för att få en uppvärmningseffekt. Miljontals sändare lyser på nätterna över hela världen. Vad händer tror ni om man tillför denna energi som inte borde finnas där på nätterna, dag ut och dag in månad efter månad? Det finns all anledning att misstänka, att den nu plötsliga uppvärmningen av jordens klimat, beror på att vi tillför gigantiska mängder energi i lufthavet som aldrig någonsin funnits tidigare. Och med stor sannolikhet sker det en synergistisk effekt tillsammans med partiklarna då strålningen sätter igång rörelsen hos partiklarna, vilket ökar friktionen och därmed uppvärmningen.
I vetandets värld P1, konstaterades det nyligen att jordens befolkning uppvisar en ökad depression under de senaste tio åren. Vad har hänt de senaste tio åren i världshistorien? Jo, man har börja sända pulsad elektromagnetisk strålning dygnet runt över hela världen. Man säljer även diverse trådlösa produkter som ytterligare ökar belastningen på hälsan.

Depressionerna beror på hjärnstress och kaos i hjärnan, enligt psykologen. Eftersom hjärnan och nervsystemet aldrig får vila ifrån dessa elektromagnetiska impulser blir det slutligen uttröttat, vilket leder till, utbrändhet och muskelvärk och nervont.
Elöverkänslighet kan beror på att det skydd vi utvecklade runt nervsystemet, då vi gick upp på land, kan ha blivit strålskadat. Människan saknar päls, underhudsfett, samt har mycket tunn hud. Det kan förklara varför allt fler människor nu blir extremt feta, då kroppen försöker skydda sig mot strålningen?

När det gäller provokationsstudier finns det inga bevis (med kontrollmätningar) att testrummen varit helt fria från olika typer av strålning. Jag har själv genomgått en avancerad provokationsstudie och jag var påverkad av styrutrustningen under hela testet. Kvalitén på dessa provokationsstudier är under all kritik. Man tar heller inga relevanta biologiska prover på testpersonen före, under och efter testet.
Det är även vetenskaplig konstaterat att det inte går att göra denna typ av studie. Samma reaktioner får man även vid allergier, då patienten tror att de utsätts för ett allergen. Vi vet idag att en allergi är en biokemisk reaktion som inte har med tro att göra.
Det finns dock forskning på biokemisk nivå som avslöjar att elöverkänsliga reagerar på mycket svaga fält. Igor Belyaev har sett förändringar på cellnivå. Men han som många andra forskare, som sett hälsoeffekter av denna strålning, har inte fått fortsatta anslag.
Det är väl först när industrin själv gör ekonomiska förluster som man kommer att reagera på att strålningen är för hög. Tyvärr finns det risk att det då är försent. Dagens unga generation har med stor sannolikhet blivit allvarligt genetiska skadade. Det finns också all anledning att befara att våra barn idag blir senil dementa, på grund av strålskadorna i centrala nervsystemet, redan vid 30 års ålder. Det kommer att vara så många strålskadade att det inte kommer att finnas resurser att ta hand om dem. Det kommer heller inte finnas resurser att ta hand om alla dem som får cancer av strålningen. Hudcancern har redan ökat dramatiskt.

Vi är många idag som skaffat oss kunskaper om strålningen, men vi är ändå bara en droppe i havet och vi känner en stor oro över den okunskap folk har. Det kan beror på att strålningen är helt osynlig för våra sinnen. Däremot kan man med ett mätinstrument registrerar den. Hade vi kunnat höra den hade folk fått nervsammanbrott efter några minuter. Lufthavet är fyllt av skrikande, snattrande, tjutande ljud dygnet runt. Ljud som aldrig funnits på vår jord. Vilka djur som hör/känner den med sina sinnen vet vi inte för djur kan inte tala. Men det kommer att visa sig när de försvinner. Redan nu vet vi att bi försvinner, fåglar försvinner.
Våra ansvariga myndigheter SSI och Socialstyrelsen är uppenbarligen köpta av industrin, eftersom de ljuger för allmänheten om riskerna. Så om ni vill ha ett friskt liv och inte vill dö i förtid bör ni skaffa er kunskaper nu!

Solveig Silverin, miljöingenjör, Folkets Vilja

VoF:s forum

Hur kan man skicka trådlös information? – Ökar man koncentrationen och ordnar fotonerna i energipaket?

Till både PTS och Strålsäkerhetsmyndigheten

Frågan gäller främst pulsad digital teknik. Elektromagnetisk strålning är fotoner (energi) i ständig rörelse, som man inte riktigt vet vad det är. Man säger att digital teknik är energipaket i form av ettor och nollor som skickas iväg.  Består energipaketen av en packe fotoner? Och vad är skillnaden  då mellan analog teknik och pulsad?  Man får plats med mer information i digital teknik är det för att man staplar fotoner på både höjden och bredden i paket och flera paket både på höjden och bredden, som tegelstenar, medan analogt bara lägger fotonerna på bredden? Är det  så?

Hur tillverkas laserljus? Man kan skära plåt med en laserpekare med en effekt av 0,5 Watt. Har man då pressat ihop fotonerna, så att man får så hög energi att det uppstår så hög värme att det går att skära plåt (tunn)?

Fotoner är energi, är det mer energi i pulsad teknik än i analog?  Det handlar ju inte om hög effekt utan hur tätt man packar fotonerna i rummet? Skulle man kunna jämföra digital teknik med avklippta bitar laserljus , alltså högre koncentration av fotoner?

Mvh
Solveig Silverin

Mätning av mikrovågsstrålningen från en iPad Air utan mobilabonnemang

2015-01-03 Mätning av mikrovågsstrålningen från en iPad Air utan mobilabonnemang

Mätning av en iPad utan mobilabonnemang, men med WiFi och bluetooth. Eftersom föräldrar och daghem låter små barn använda iPad är det i viss mån betryggande att denna iPad Air inte avger högre mikrovågsstrålning i flygplansläge, men det är inte lämpligt att små barn sitter nära skärmen då bildskärmen avger starkt artificiellt ljus som kan innehålla det cancerogen UV-ljus. Bildskärmarna på iPad skall strålningsmässigt kontrolleras. Även UV-ljuset skall kontrolleras i skärmen.

Barn skall definitivt inte surfa på nätet med iPad då strålningen är lika hög som från en iPhone. Mikrovågor är farlig elektromagnetisk strålning som vi saknar genetiskt biologiskt skydd mot till skillnad från solljuset som aktiverar melaninet i huden och gör huden brun. Alltså vi har ett genetiskt biologiskt skydd mot solljuset, men inte högre mängder UV-ljus. Vi har som sagt inget skydd alls mot mikrovågor som tränger in till kroppens organ. Dessutom är trådlös mikrovågsstrålning artificiellt och pulsmodulerat.