Mätning av mikrovågsstrålningen från en iPad Air utan mobilabonnemang

2015-01-03 Mätning av mikrovågsstrålningen från en iPad Air utan mobilabonnemang

Mätning av en iPad utan mobilabonnemang, men med WiFi och bluetooth. Eftersom föräldrar och daghem låter små barn använda iPad är det i viss mån betryggande att denna iPad Air inte avger högre mikrovågsstrålning i flygplansläge, men det är inte lämpligt att små barn sitter nära skärmen då bildskärmen avger starkt artificiellt ljus som kan innehålla det cancerogen UV-ljus. Bildskärmarna på iPad skall strålningsmässigt kontrolleras. Även UV-ljuset skall kontrolleras i skärmen.

Barn skall definitivt inte surfa på nätet med iPad då strålningen är lika hög som från en iPhone. Mikrovågor är farlig elektromagnetisk strålning som vi saknar genetiskt biologiskt skydd mot till skillnad från solljuset som aktiverar melaninet i huden och gör huden brun. Alltså vi har ett genetiskt biologiskt skydd mot solljuset, men inte högre mängder UV-ljus. Vi har som sagt inget skydd alls mot mikrovågor som tränger in till kroppens organ. Dessutom är trådlös mikrovågsstrålning artificiellt och pulsmodulerat.