Mobilindustrins mikrovågsstrålning gör folk sjuka

Jag är väldigt trött idag och ledsen. Domstolar, beslutande organ är toppstyrda av mobilindustrin och troligen krigsindustrin. Detta är tredje världskriget där man vänt vapnen mot civilbefolkningen. Jag betvivlar att dagens barn blir trettio år, de kommer att dö i cancer de flesta och beslutsfattarna vet om det. Folkmord i slowmotion. Detta kan ske när folket inte bryr sig. När massmedia fritt kan förfölja mobilindustrins akut skadade människor. Myndigheternas godkännande av folkmordet. Varken PTS eller SSM har en aning om vad det är för farlig strålning de tillåter mobilindustrin utsätter civilbefolkningen för, fast jag misstänker på goda grunder att de vet, att det är ett vapen riktat mot befolkningen. Vad som ändå förvånar, är att ansvariga politiker inte försvarar landets befolkning mot dessa mördare. Sverige går ju under som nation, men det är väl därför man tar in flyktingar som skall fylla på befolkningskvoten, så att man kan dölja hur många som dör av strålningen. Det är  definitivt inte av godhet, utan syftet är enbart för att dölja alla svenskar som dör av strålningen.

Snart fyrdubbel täckning med 3G och 4G

23 april 2011

Natten mellan den 21 och 22 maj inleds en enorm omläggning av Sveriges mobilfrekvenser. Samtliga Sveriges mobiloperatörer är inblandade, och målet är att ge svenskarna bättre mobiltäckning.

Den nya överenskommelsen mellan mobiloperatörerna och statliga Post- och telestyrelsen (PTS) innebär att 3G och 4G hamnar på nya radiofrekvenser – som ger ungefär fyra gånger bättre täckning från varje basstation.

Bakgrunden är att tillstånden för den landsomfattande mobiltelefonin via gsm-näten har gått ut. Dessutom har övergången till digital-tv gjort att nya radiofrekvenser blivit lediga – och kan användas för mobiltelefoni.

– Fyra gånger bättre täckning per basstation betyder också att operatörerna på ett annat sätt kommer att ha råd att bygga täckning i glesbygd, säger Urban Landmark, chef för spektrumavdelningen på PTS.

Alla basstationer stängs ned
Alla Sveriges basstationer för gsm-telefoni måste stängas ned i upp till 15 minuter för att kunna programmeras om till nya frekvenser. Operatörerna gör dock inte nedsläckningen samtidigt, utan efter varandra. Den som saknar täckning med sin egen mobiloperatör kan därför ändå ringa 112-numret till SOS Alarm, eftersom detta nummer kan ringas via en annan operatör även om man saknar täckning med sin egen operatör.

– Varje basstation är borta när man gör själva frekvensbytet. Det är inte så allvarligt eftersom de flesta invånarna ändå har täckning via andra operatörers basstationer. Men de som bara har Telias gsm-täckning i fjälltrakterna kommer att tappa möjligheten att ringa 112 under cirka 15 minuter, säger Urban Landmark på PTS.

Sommarstugeområden redan nu
Från och med sommaren kommer omläggningen av mobilnäten att börja få effekter täckningen i glesbygd och sommarstugeområden, och dessutom ge bättre mobiltäckning genom tjocka husväggar.

– Från den 25 maj kommer vi att ha täckning för 35 procent av Sveriges befolkning. Till en början har vi fokuserat på sommarstugeområden på exempelvis västkusten och Stockholms skärgård, säger Peder Ramel, vd på operatören Tre.

Operatören Tres kunder är de som först kommer att märka av förändringen, genom att operatörens 3G-nät börjar använda den bättre radiofrekvensen den 25 maj. Det kommer att påverka både vanliga mobiltelefoner och de som använder mobilt bredband.

Även för glesbygden har samtliga mobiloperatörer utlovat att täckningen för 3G och 4G ska bli betydligt bättre tack vare de nya mobilnäten. Men Peder Ramel, vd på operatören Tre, säger till SVT att Norrland får vänta till i höst med utbyggnaden av de bättre mobilmasterna där.

4G-bredband under sommaren
Telia, Tele2 och Telenor har sagt att man tänker använda sina nya bättre frekvenser till så kallad 4G, vilket än så länge används enbart till mobilt bredband. 4G-modem som drar nytta av de nya frekvenserna ska börja säljas under sommaren, säger Telias nätchef Tommy Ljunggren till SVT. Även med 4G kommer Norrlands täckning att kunna bli betydligt bättre på sikt, men Post- och telestyrelsen ställer inga krav på operatörerna om att uppfylla några sådana mål.

4G ger ungefär tio gånger bättre hastighet för mobilt bredband än 3G. Det innebär att man via 4G får ungefär samma hastighet som med de allra bästa hastigheterna på fast bredband via fiber. Teoretiskt ska man kunna komma upp till uppemot 100 megabit per sekund.

Linus Brohult
SVT Vetenskap

EU kräver ”teknikneutralitet”

EU har fattat ett beslut om att regeringar och myndigheter inom unionen inte ska lägga sig i vilken teknik som används av mobiloperatörerna. De radiofrekvenser som tidigare varit reserverade för den äldre gsm-telefonin, det så kallade ”900-bandet”, kommer därmed i allt större utsträckning att användas för 3G och 4G inom EU. Detsamma gäller de frekvenser som blivit lediga tack vare övergången till digital-tv, det så kallade ”800-bandet”.

Annonser