Asbestindustrin påverkade myndigheternas riskbedömning

EUs föreslagna kemikalielagar aktualiserar frågan om oberoende expertis

Mobilindustrins  tillrättalagda forskning och påverkar på myndigheterna är inget nytt. Det handlar bara om pengar. Om folk dör av den skyhöga mikrovågsstrålningen tycks dem likgiltigt.

MARIA ALBIN, docent, överläkare, yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund, skriver:

Ny dokumentation understryker ytterligare hur industrin bl a försenade identifieringen av risker genom att stoppa publiceringen av rapporter om asbestens cancerframkallande effekter. Om EUs föreslagna kemikalielagstiftning genomförs kommer behovet av medicinsk och toxikologisk expertis att öka betydligt inom industrin.

Detta och fallet asbest aktualiserar vikten av att det finns oberoende experter vid starka, självständiga och stabila offentliga institutioner

http://www.lakartidningen.se/OldPdfFiles/2004/28377.pdf

Annonser