Så här svarar Strålsäkerhetsmyndigheten om hur hög den naturliga strålningen är

Som vi ser i svaret är den mesta radiofrekventa strålningen konstgjord, men myndigheten påstår att vi historiskt sett varit utsatta för denna höga mikrovågsstrålning som vi nu utsetts för sedan 1990-talet. Myndigheten ljuger här och ger sken av all typ av radiofrekvent strålning har samma egenskaper och att artificiell radiofrekvent strålning har samma egenskaper som naturlig som knappt finns i vår livsmiljö. Men det är bra att få veta mer exakt vad myndigheten säger till andra myndigheter. Efter en mejlkontakta ställer jag slutligen denna fråga och det är det SSM svarar på.

Svara åtminstone på detta

Utifrån nedanstående fakta gällande hur låg den naturliga bakgrundsstrålningen är i det våglängdsområde som mobilindustrin nyttjar, inom 10 – 12 cm,  runt 1 GHz- 3 GHz och utifrån SSM mätningar 2013 , vill jag att SSM bekräftar eller dementerar att mikrovågsstrålningen i nämnda frekvensområde har ökat flera miljarder. Om effekttätheten inte ökat så mycket i förhållande till bakgrundsstrålningen, hur mycket anser SSM att effekttätheten  då ökat i nämnda frekvensområde i förhållande till den naturliga bakgrundsstrålningen i jämförelser med era mätningar 2013?

Landsbygd:   230 µW/m2 =   ökning med 2,3 miljarder
Tätort:          1500 µW/m2 =  ökning med 15 miljarder
Stockholm:  6700 µW/2 =       ökning med 67 miljarder

Tidigare frågor i min mejlkontakt till SSM

Radiofrekvent strålning innefattar våglängderna 1 km – 1 mm vilket motsvarar frekvensområdet 10 MHz – 300 GHz. Det finns knappt någon naturlig radiofrekvent strålning.
SSM skriver på sin webbsida citat: ”Radiofrekvent strålning omfattar mikrovågor, radiovågor och lågfrekventa elektromagnetiska fält. Större delen av denna typ av strålning är skapad på konstgjord väg”.
Energin i naturlig radiofrekvent strålning beräknas till 2,7 Kelvin av astrofysikerna och härrör från Big Bang. I tredje FAS-rapporten 2006 uppger man att den normala och naturliga bakgrundsstrålningen från rymden är extremt låg, men det finns radiostjärnor som sänder ut radiofrekventa fält. Strålningen från de starkaste radiostjärnorna 0,000 000 000 000 01 µW/m2/ Hz.

Beräkningar och mätningar har konstaterat att naturlig mikrovågsstrålning ligger som högst på 0,000 000 5 µW/m2 dagtid. Under natten är mikrovågsstrålningen ännu lägre. Detta är alltså den högsta kontinuerliga stråldosen biologiskt liv är anpassad till.

Enligt SSM mätningar 2013, i medelvärde för olika orter, visar att vi nu har skyhöga stråldoser dygnet runt, i förhållande till bakgrundsstrålningen 0,000 000 5 µW/m2:

Landsbygd:   230 µW/m2 =   ökning med 2,3 miljarder
Tätort:          1500 µW/m2 =  ökning med 15 miljarder
Stockholm:  6700 µW/2 =       ökning med 67 miljarder

Behovsnivån för  fungerande GSM är 1 pikoW/m2, vilket betyder att bakgrundsstrålningen är mycket lägre annars skulle bakgrundsbruset störa ut GSM-systemet. Post- och Telestyrelsens krav på signalstyrka i Sverige för 3G, är i effekttäthet 0,000 265 µW/m2 Ref PTS

Hej Solveig,

Elektromagnetisk strålning från trådlös kommunikationsteknik (exempelvis mobiltelefoni, radio och TV-sändare) utgör en mycket liten del av den totala mängden elektromagnetisk strålning som vi till vardags exponeras för. Om vi enbart tittar just på det smala frekvensområde som idag i första hand används för trådlös kommunikationsteknik är exponeringen i just detta frekvensområde dominerat av radiovågor som producerats av kommunikationssystemen. Det finns dock inga vetenskapligt grundade misstankar om att de exponeringsnivåer som är aktuella i allmänna miljöer inom detta mellanfrekventa radiovågsområde skulle kunna innebära hälsorisker för människor. Eftersom en liten del av det som strålar naturligt från olika kroppar/ytor också ligger inom det radiofrekventa området blir din jämförelse med radiofrekvent strålning från stjärnor och Big Bang knappast relevant när vi tittar på vad människor exponerats för rent historiskt, detta även om vi enbart beaktar exponering för radiovågor.

Detta är ett komplext område och om du vill ha fördjupad kunskap inom området är mitt råd att du kontaktar en fysikinstitution på något universitet och ber dem rekommendera lämplig litteratur. Du kan även undersöka om det finns möjlighet för dig att delta i kurser eller enskilda föreläsningar som behandlar ämnet.

Vänliga hälsningar

Torsten Augustsson

cid:image001.gif@01CAF73A.C14C7E20

Torsten Augustsson, PhD
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

Utredare, Elektromagnetiska fält