Sjukskrivningarna ökat med 50 %, cancerfallen fler än 60 000 fall per år och KBT botar inte psykisk ohälsa

Redan inför 3G-utbyggnaden kände både myndigheter och mobilindustrin till att 3G:s mikrovågssignal stressade hjärnan. Trots det sätter man ingång en storskalig tvångsbestålning av hela befolkningen och tar varken hänsyn till barn och unga samt att kvinnor är mer känsliga för strålningen än män. Trots att man känner till hälsoriskerna kräver inte ansvariga myndigheter att verksamheten tillståndsprövas enligt miljöbalken istället drogar man barn och unga med psykofarmaka.

I ICNIRP HEALTH PHYSICS 82(4):540-548; 2002
skriver man att man borde anpassa strålningsnivåerna till de mest känsliga individerna, barnen. Har man det? Nej, istället har SSM uppmanat att sätta in trådlöst i skolorna, samt säger att vi bör tåla stråldoser av mikrovågor på 10 000 000 000 000 pikoWatt/m2 i effekttäthet trots att vi enbart är anpassade till o,o5 pikoWatt/m2. Än värre är det att SSM ger sken av att mikrovågor kan jämföras med IR-ljus. Då kan man undra över, varför man inte nyttjar IR-ljus av samma typ som mikrovågsugnar istället för mikrovågor. I mikrovågsugnar använder man samma våglängdsområde 10 cm som motsvarar frekvenser runt 2,5 GHz. Varför jo, för att 10 cm är ett ”fönster” vars frekvenser har mycket hög penetrerande förmåga, så hög att den tränger igenom kroppen till 100 %. Det är dessa frekvenser som mobilindustrin nyttjar och bestrålar oss med dygnet runt i stråldoser som är dryga 50 miljarder högre än vad vi är biologiskt anpassade till. Och SSM anser att vi skall tåla ännu högre, trots att de borde anpassa dosnivån till de känsligaste individerna, barnen.

PTS delar dessutom ut frekvenser inom detta område som fritt får användas av privata aktörer, att bestråla sina grannar  och övrig omgivning med. Dessa kräver inget tillstånd enligt Miljöbalken, bara fritt att disponera för mördare och fascister som det finn gott om i de politiska partierna, inom myndigheterna, miljöorganisationer etc i idag. Vetenskap och Folkbildning är helt förstört av dessa fascister. Många är dessa unga killar som bara kan en enda sak, hur en sändare fungera och saknar för övrigt naturvetenskapliga kunskaper, men de har bra munväder.

Cancerfallen fördubblats sedan 1970-talet, fler än 60 000 fall per år nu, enligt Cancerfondens rapport

Två länkar från Netdoktorn: Om KBT http://www.netdoktor.se/depression/nyheter/KBT-inte-battre-an-medicin-vid-depression/

Sjukskrivningarna ökar http://www.forte.se/sv/Publicerat/Publikationer/Arbetsliv/psykisk-ohalsa-arbetsliv-och-sjukfranvaro/

Vaccinindustrins lobbyister var med om beslut för HPV-vaccin till flickor

Galleri

Startsidan / Nyheter 2013-01-02 Vaccinexperter hade starka band till industrin Socialstyrelsen bestämde att erbjuda gratis HPV-vaccin till flickor. Att tre av sex experter som stod bakom beslutet hade kopplingar till vaccinindustrin ifrågasattes aldrig, skriver Svenska Dagbladet. – Visst, vi var … Läs mer

Smärtmediciner till barn har ökat avsevärt och ADHD är en konstruktion som gynnar läkemedelsindustrin

Jag misstänker att stor del av denna neurologiska smärta beror på elöverkänslighet hos barn.  Sydsvenskan artikeln är från 2013, men SVT tog upp idag 2015-04-07 att allt fler barn medicineras mot smärta.

Det rör sig som unga i 13-15-årsåldern. De har så ont i huvudet, ont i magen eller i benen att de inte längre fungerar i vardagen.
De kanske inte kan gå till skolan längre, eller umgås med kompisar på grund av smärtan, och läkarna finner ingen förklaring.
Och det handlar inte om kinkighet, enligt sjukgymnast Maria Lind Clifford, utan om kronisk smärta som man inom vården inte hittar orsak till.
Först undersöks barnen på barnkliniken. Hittar man ingen medicinsk orsak till smärtan, hänvisas de i stället till Maria Lind Clifford på rehabiliteringsavdelningen.
Just nu behandlar hon ett trettiotal barn och unga för någon form av kronisk smärta, och antalet har ökat de senaste fem åren, berättar hon. De flesta av de unga är flickor.

SVT tar också upp om att ADHD-diagnosen är en konstruktion, Landman menar att fallen blir fler till följd av läkemedelsbolagens tuffa marknadsföring, av det amerikanska sättet att ställa diagnosen på – som vi också använder i Sverige – och av många människors behov av en förklaring på ett problem.

Äntligen har de börjat säga sanningen. Läkemedelsindustrin ligger bakom en tuff marknadsföring som all annan industri.

Barn från 0 – 14 år mår allt sämre idag än får 20 år sedan. Det var precis då 1995 man började bygga ut mobiltelefonin över hela landet. Sedan dessa har man ökat den artificiella mikrovågsstrålningen med flera miljarder med 3G, 4G och WiFi i skolorna och i hemmen.

Här är beviset att mobilindustrin styr massmedia när det gäller elöverkänslighet

Denna referens nedan, återfinns i rapporten 2014:16 Recent Research on EMF and Health Risk. Ninth report from SSM’s Scientific Council on Electromagnetic Fields, 2014
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Publikationer/Rapport/Stralskydd/2014/201416/

Här ser man tydligt att mobilindustrin granska massmedia för att tysta ner att folk blir sjuka och elöverkänsliga av deras verksamhet. Ett klart och tydligt bevis för att mobilindustrin också styr massmedia. ”Elöverkänslighet skall tigas ihjäl” sa professor Sture Lidén, Karolinska institutet hösten 1995. Men på vilket sätt har denna referens med vetenskapliga studier om hälsorisker att göra?

Idiopatisk miljöintolerans (miljösjukdom av okänt ursprung, som verkar har uppstått av sig själv)  artiklar om elektromagnetiska fält: en innehållsanalys av brittiska tidningsrapporter.
Eldridge-Thomas B 1, Rubin GJ .
Författare Information
• 1 Kings College London, Institutionen för Psychological Medicine, London, Storbritannien.

Abstrakt
Idiopatisk miljö intolerans artiklar om  elektromagnetiska fält (IEI-EMF) är en kontroversiell tillstånd där människor beskriver symptom efter exponering för elektromagnetiska fält från vardagliga elektriska apparater. Dock har dubbelblinda experiment  inte funnit övertygande bevis för att elektromagnetiska fält orsakar dessa symptom. (Min kommentar: Vilka då? Jag har efterfrågat dessa specifika studier hos myndigheterna, men ännu inte fått dem. Eller finns inte dessa välgjorda studier på elöverkänslighet som man ständigt hänvisar till?)

I denna studie, bedömde vi de senaste reflektionerna om  vetenskapliga bevis i tidningsartiklar i Storbritannien. Vi sökte en databas med tidningsartiklar för att identifiera alla dem som innehöll IEI-EMF relaterade sökord och valt ett slumpmässigt urval av 60 för innehållsanalys.

För våra primära utfall, bedömde vi hur många artiklar huvudsakligen eller helt presenterade en elektromagnetisk orsak till IEI-EMF och hur många som diskuterade obevisade behandlingar för tillstånd som strategier för att minska exponeringen för elektromagnetiska fält eller användning av kompletterande och alternativa terapier.

Vi bedömde också vilken typ av informationskälla som används av en tidningsartikel (t.ex. forskare, personer med IEI-EMF, politiker) eller typ av tidningen (broadsheet, tabloid, lokala eller regionala) var associerad med antingen utfall.

Av de 60 artiklar, 43 (71,7%) presenterade de huvudsakligen elektromagnetisk orsak, jämfört med 13 (21,7%), som presenterade främst icke-elektromagnetiska orsaker och 4 (6,7%) som inte diskutera den saken.


29 (48,3%) nämnde inte någon potentiell behandling, medan 24 (40,0%) nämnde behandlingar relaterade till elektromagnetiska strategier och 12 (20,0%) nämnde kompletterande eller alternativa terapier.


Artiklar som citerade någon med IEI-EMF var betydligt mer benägna att rapportera en elektromagnetisk orsak och presentera oprövade behandlingar. De som använde en vetenskapsman (Min kommentar: beroende på vilken vetenskapsman) som källa var mer benägna att presentera en icke-elektromagnetisk orsak till tillståndet.


Den utbredda fattiga rapportering vi identifierat är en besvikelse och har potential för att uppmuntra att fler kopplar sina symptom till  elektromagnetiska fält. Forskare bör bli kvar i media för att motverka denna effekt. (Min kommentar: vad de menar är industrins s k forskare skall bevaka massmedia)
PMID:
23799038
[PubMed – indexed for MEDLINE]
PMCID:
PMC3683033