Sjukskrivningarna ökat med 50 %, cancerfallen fler än 60 000 fall per år och KBT botar inte psykisk ohälsa

Redan inför 3G-utbyggnaden kände både myndigheter och mobilindustrin till att 3G:s mikrovågssignal stressade hjärnan. Trots det sätter man ingång en storskalig tvångsbestålning av hela befolkningen och tar varken hänsyn till barn och unga samt att kvinnor är mer känsliga för strålningen än män. Trots att man känner till hälsoriskerna kräver inte ansvariga myndigheter att verksamheten tillståndsprövas enligt miljöbalken istället drogar man barn och unga med psykofarmaka.

I ICNIRP HEALTH PHYSICS 82(4):540-548; 2002
skriver man att man borde anpassa strålningsnivåerna till de mest känsliga individerna, barnen. Har man det? Nej, istället har SSM uppmanat att sätta in trådlöst i skolorna, samt säger att vi bör tåla stråldoser av mikrovågor på 10 000 000 000 000 pikoWatt/m2 i effekttäthet trots att vi enbart är anpassade till o,o5 pikoWatt/m2. Än värre är det att SSM ger sken av att mikrovågor kan jämföras med IR-ljus. Då kan man undra över, varför man inte nyttjar IR-ljus av samma typ som mikrovågsugnar istället för mikrovågor. I mikrovågsugnar använder man samma våglängdsområde 10 cm som motsvarar frekvenser runt 2,5 GHz. Varför jo, för att 10 cm är ett ”fönster” vars frekvenser har mycket hög penetrerande förmåga, så hög att den tränger igenom kroppen till 100 %. Det är dessa frekvenser som mobilindustrin nyttjar och bestrålar oss med dygnet runt i stråldoser som är dryga 50 miljarder högre än vad vi är biologiskt anpassade till. Och SSM anser att vi skall tåla ännu högre, trots att de borde anpassa dosnivån till de känsligaste individerna, barnen.

PTS delar dessutom ut frekvenser inom detta område som fritt får användas av privata aktörer, att bestråla sina grannar  och övrig omgivning med. Dessa kräver inget tillstånd enligt Miljöbalken, bara fritt att disponera för mördare och fascister som det finn gott om i de politiska partierna, inom myndigheterna, miljöorganisationer etc i idag. Vetenskap och Folkbildning är helt förstört av dessa fascister. Många är dessa unga killar som bara kan en enda sak, hur en sändare fungera och saknar för övrigt naturvetenskapliga kunskaper, men de har bra munväder.

Cancerfallen fördubblats sedan 1970-talet, fler än 60 000 fall per år nu, enligt Cancerfondens rapport

Två länkar från Netdoktorn: Om KBT http://www.netdoktor.se/depression/nyheter/KBT-inte-battre-an-medicin-vid-depression/

Sjukskrivningarna ökar http://www.forte.se/sv/Publicerat/Publikationer/Arbetsliv/psykisk-ohalsa-arbetsliv-och-sjukfranvaro/