Trådlös barnvakt nyttjar samma frekvenser som i mikrovågsugn

Info i Svenska Dagbladet om barnvakter HÄR

Barnvakt av märket BOSIEBOO BABYVAKT 2,5 TUM nyttjar 2,4 GHz.Räckvidd: Upp till 100 meter (fri sikt).

I mikrovågsugnen nyttjar man 2,45 GHz. Dessa frekvenser har mycket hög penetrerande egenskap och tillhör de våglängder som har ett s k ”fönster” vid 10 cm. Våglängden 3 cm nyttjas inom radarn och är även det ett ”fönster” med hög penetrerande förmåga. Strålningen går alltså rakt igenom det lilla barnets kropp som helt saknar biologiskt skydd mot mikrovågor eftersom det knappt finns naturligt i vår livsmiljö.

En del barnvakter nyttjar DECT-telefonens frekvensband 1880–1900 MHz

PADWICO 938 använder 860 MHz.

Men inga barn skall behöva bli utsatta för så hög strålning, p g a en industri som varken bryr sig om människor eller miljö. Sluta också att lyssna på dessa lobbyister från Chalmers och KTH. De enda kunskaper de har är teknisk fysik. När det  gäller biologisk påverkan tycks de vara helt okunniga. De förstår inte att biologiska system är oerhört komplexa och känsliga system och därför kan skadas allvarligt av fotonerna som passerar genom kroppen.

Naturlig bakgrundsstrålning är inte högre än 0,000 000 05  µW/m2 i effekttäthet. Erfarenhetsmässigt misstänker jag att strålningen ligger runt 13 µW/m2 eller mer, men det är en gissning då jag inte haft tillfälle att mäta strålningen från en barnvakt, men eftersom vissa barnvakter strålar upp till 800 meter, då är strålningen hög nära barnet även på en meters avstånd. Vem lämnar sitt barn ensamt  och åker iväg nära nog en mil hemifrån?

Var rädd om ditt barn utsätt den  inte för onödig artificiell mikrovågsstrålning