Jag har konstaterat att mikrovågsstrålningen påverkar getingarna och tornseglarna

Mikrovågsstrålningen har varit hög under hela juli. Jag har fått bekräftat att strålningen dödar getingarna. Det är andra gången som denna radiosignal från söder slår ut getingbon på södersidan av huset. Men än mer markant är de två tornseglarparen som häckar på södersidan av huset. Det äldsta häckningsstället är över balkongen och ligger vid husets östra sida. På den sidan träffar radiosignalen som starkast och går diagonalt genom huset. När strålningen var som värst sommaren 2011 då häckade inte tornseglarparet över balkongen. Viktigt att veta att tornseglarna alltid återkommer till samma häckningsplats. Det andra paret häckar på södersidan mot väster ovanför altanen.

Strålningen (radiosignalen) har legat på konstant, relativt högt under juli så att jag själv mått dåligt.  Jag kan också konstatera att paret som häckade över balkongen övergivit platsen där strålningen är som starkast, medan de vid västra sidan återkommer på kvällen och båda flyger in i boet. Det mest intressanta är att paret över altanen har jag stört konstant. Jag har stått med huvudet uppe vid boet.  Jag har spikat, sågat, borrat och skruvat strax under eller intill boet. Presenningen över altanen har blåst och smällt och flaxat i vinden, intill boet och min halogenlampa lyser nästen rakt in i boet. Trots alla dessa störningar har de stannat kvar, medan de andra som aldrig blev störda har försvunnit. Det fanns varken ägg eller ungar i det boet. Jag kollade idag. Jag vet dock inte om de har några ägg eller ungar i boet på västra sidan. Det är alldeles tyst i boet.
 –
Även om det inte varit en varm sommar så har solen ändå lyst och blommorna har blommat. Normalt kommer både humlor, bin och getingar fram när det inte regnar, men det finns nästan inga humlor. Jag har sett  en humla vid enstaka tillfällen och det finns inte en enda geting. Bin har jag sett i klöverblommorna. Inte ett enda äpple i år på något av de tre äppelträden. Jag känner mig mest ledsen över att våra myndigheter ljuger om att strålningen är svag. Hur kan strålningen vara svag när den är flera miljarder högre än den naturliga bakgrundsstrålningen?  Läs om mikrovågors påverkan  Här

Den stora tystnaden

Efter militära aktiviteter under några veckor har strålningen varit hög under flera dagar och man har även spridit stora mängder chemtrails, har både insekter och fåglar försvunnet. Jag tror aldrig tystnaden varit så stor som denna sommar. Förvisso har det inte varit sommarvarmt men det hindrar inte de insekter som samlar nektar när det finns fullt av blommor. Inga fåglar hörs kvittra varken bofink, lövsångare, taltrast eller koltrastar t o m skatorna har försvunnit. Innan de försvann visade på ett ovanligt aggressivt beteende, även tornseglarna har blivit aggressiva i år. Jag har aldrig varit med om att de störtdykt mot mig, men det gör dom i år. Tyder på stress