Den stora tystnaden

Efter militära aktiviteter under några veckor har strålningen varit hög under flera dagar och man har även spridit stora mängder chemtrails, har både insekter och fåglar försvunnet. Jag tror aldrig tystnaden varit så stor som denna sommar. Förvisso har det inte varit sommarvarmt men det hindrar inte de insekter som samlar nektar när det finns fullt av blommor. Inga fåglar hörs kvittra varken bofink, lövsångare, taltrast eller koltrastar t o m skatorna har försvunnit. Innan de försvann visade på ett ovanligt aggressivt beteende, även tornseglarna har blivit aggressiva i år. Jag har aldrig varit med om att de störtdykt mot mig, men det gör dom i år. Tyder på stress