Jag har nu läst Örjan Hallbergs bok ”Innan Bubblan Brister”

Galleri

Jag har nu läst Örjan Hallbergs bok ”Innan Bubblan Brister”. Kontentan av hans korrelation mellan hudcancer, hjärntumör (hörselnervstumör) och cancerstatistiken blev: Att strålningen från FM-sändarna ger hudcancer p g av att FM- sändning har en horisontell polarisation och våglängden en … Läs mer

Varför gulnar träden redan i augusti 2015

Redan i mitten på augusti i år 2015, har träden börjat gå över i höstfärger i dessa trakter. Jämför man exempelvis med Dalarna är det grönt och fint på dessa breddgrader vid denna tidpunkt. Trots en regnig sommar ser träden ut som om de torkat ut. Dessa träd har jag fotograferat längs en vägsträcka på 8 km. Bilderna är tagna den 17 augusti 2015.DSCN9464DSCN9415DSCN9425DSCN9423DSCN9414DSCN9453DSCN9422

Dokumentation över miljöskador i sydöstra Kalmar län, Torsås kommun

Jag har tittat närmre på ett övergivet getingbo som de byggt på utedasset i år. Det fanns ett påbörjat bo och ett som var litet och aldrig använt.

_DSC0026

Det har knappt funnits några getingar i år.  Och nu i augusti, som brukar vara ”getingmånaden” finns det inte en enda. Jag fick dock min misstanke bekräftad att den artificiella mikrovågsstrålningen dödar getingar. Jag hade ett getingbo på södersidan av taket. När militären satt på sin starka radiosignal nu i sommar,  så försvann getingarnas aktivitet i boet och jag fann två döda getingar nedanför boet. Detta har hänt en gång tidigare och precis som förra gången gav tornseglarna också upp sin häckning ovanför  balkongen. Det finns alltså starka indikationer på att artificiell radiostrålning/mikrovågsstrålning tar död på getingar, samt ger tornseglarna så stort obehag att de lämnar sin häckningsplats, vilket de inte gör i första taget. Tornseglarna är sina häckningsplatser trogna år efter år och eftersom en tornseglare kan bli 21 år gamla,  är det samma par man ser under många år.

I början på sommaren fick jag uppfattningen att det var mycket småkryp av skalbaggar men också nattfjärilar. Både ovanligt många arter men också fler individer. Men plötsligt försvann de flesta krypen sedan var det mest myror och sniglar som var aktiva. Trots att fästingarna blivit en plåga under de senaste åren har jag inte sett en enda fästing i år. Fästingar är rätt så förtjusta i mig och jag borde ha blivit angripen när jag gått i högt gräs. Men inte i år, inte en enda.

I getingboet fann jag döda uttorkade larver, men också döda getingar i sina puppor. Det fanns 14 puppor varav en hade börjat öppna sig. Det här boet har producerat några getingar, vilket man ser, då celler har kvar lite av det vita locket i kanterna som ligger över pupporna.

_DSC0045

_DSC0055 (2)En geting var färdigutvecklad och hade fått vingar. Den till vänster.

_DSC0053alla var döda. Varför?

Redan i mitten på augusti i år 2015, har träden börjat gå över i höstfärger i dessa trakter. Trots en regnig sommar ser träden ut som om de torkat ut, se fler bilder HÄR och gräsmattan är flammig av torkfläckar.DSCN9464 Gräsmattan är flammig av torkfläckar trots allt regn:DSCN9430 Augusti 2015

Och allt fler träd dör se fler bilder HÄR DSCN9523

Sommaren 2013 såg en koltrast ut så här, men också en rödhake såg sjuk ut. Se fler bilder HÄR DSCN3276jst_jst

Vad är det som händer i vår naturmiljö? Men också folkhälsan sviktar alarmerande, vilket den dramatiska ökningen av långtidssjukskrivningar vittnar om, vilket Folkhälsomyndigheten och Försäkringskassan ser i sin statistik, men slår inte larm att något är galet i vår livsmiljö. SE HÄR

Beror det på att man sprider chemtrails från flygplan? Så här har himlen sett ut i sommar allt som oftast och året om bör tilläggas. Se fler bilder HÄRDSCN9128

eller beror det på att man ökar den artificiella mikrovågsstrålningen ytterligare, med 4G och Net 1. Den artificiella mikrovågsstrålningen är redan flera miljarder högre än den naturliga bakgrundsstrålningen?  Hur mycket artificiella strålning tål biologiskt liv?DSCN5880Detta är bra att känna till: Beräkningar och mätningar har konstaterat att naturlig mikrovågsstrålning ligger som högst på 0,000 000 5 µW/m2 dagtid. Under natten är mikrovågsstrålningen ännu lägre. Detta är alltså den högsta kontinuerliga stråldosen biologiskt liv är anpassad till.

Enligt SSM mätningar 2013, i medelvärde för olika orter, visar att vi nu har skyhöga stråldoser dygnet runt, i förhållande till bakgrundsstrålningen 0,000 000 5 µW/m2:

Landsbygd:   230 µW/m2 = (fältstyrka 110 dB µV/m)    ökning med 2,3 miljarder
Tätort:          1500 µW/m2 = (fältstyrka 118 dB µV/m)     ökning med 15 miljarder
Stockholm:  6700 µW/2 = (fältstyrka 122 dB µV/m)      ökning med 67 miljarder

Sammanfattning Som man ser pågår det en miljöpåverkan som skadar och påverkar vår naturmiljö negativt. Fåglarna har minskat drastiskt både i individrikedom och som arter under de senaste åren bland annat gråsparv och lövsångare. Getingarna är nu helt borta trots solig och varm augusti. De stora humlorna har försvunnit. Nu syns nästan bara små humlor. Till och med blomflugorna, som är så vanliga, tycks ha minskat drastiskt. Trots allt regn har även myggorna försvunnit. Hela vårt ekosystem håller på att slås ut av människans  storskaliga aktiviteter. Både den artificiella mikrovågsstrålningen, chemtrailsspridningen samt krigsindustrins lek med HAARP-systemen hotar vår livsmiljö allvarligt. Men  ansvariga politiker och tjänstemän förnekar att strålningen är hög, eller att de sprider chemtrails eller att dessa HAARP-systemen finns. Trots att allt fler samhällsmedborgare försöker uppmärksammar den höga artificiella mikrovågsstrålningen,  chemtrailsspridningen från flygplan samt alla dessa tester med HAARP-systemen där man påverkar jonosfären, förnekar alla ansvariga tjänstemän och politiker att dessa aktiviteter pågår eller att den artificiella mikrovågsstrålningen är en miljö- och hälsorisker. På 20 år tycks ansvariga släppt hela industrin fri att göra vad de vill med vår planet och med oss som lever här.  Ingen ansvarig myndighet, tjänsteman eller politiker tycks bry sig om framtiden?  Varför?

Solveig Silverin, miljöingenjör

2013 hade en koltrast och en rödhake förändringar i fjäderdräkten

Ornitologerna sa att koltrasten hade en naturlig ruggning, men jag har aldrig sett någon koltrast se ut på detta sätt och ser inga nu heller i augusti 2015. Bilden togs den 26 juli 2013, men den hade sett ut så en längre tid.  Sista bilden är på en rödhake som helt tappat både fjärdar och dun runt halsen och upp på huvudet. Hålet man ser är örat. Bilden togs den 23 augusti samma år 2013.

KoltrastDSCN3276jst_jst RSCN3373jst

RödhakeDSCN3516jst1 DSCN3516jst1 - bsk

Varför dör träden?

På en 8 km vägsträcka var det fullt med halvdöda träd överallt mellan Bidalite och Torsås tätort, södra Kalmar län (sydöstra Sverige). Tyvärr är vägen så smal att man inte kan stanna och ta bilder. Jag körde och tog bilder, men missade många halvdöda träd. En sak är säker och det är, att den artificiella mikrovågsstrålningen har ökat än mer i år. Getingarna har försvunnit helt, både puppor och larver har dött, annars skulle det finnas några getingar. Pupporna behöver inte mat, så även om vuxna getingar dör skulle pupporna utvecklas till levande getingar, men de har de inte gjort, se detta inlägg.

När tänker politiker, tjänstemän och industrin ta sitt ansvar för vår livsmiljö och den alltmer ökande ohälsan hos befolkningen?DSCN9475 DSCN9482 DSCN9486 DSCN9487 DSCN9492 DSCN9493 DSCN9494 DSCN9495 DSCN9496 DSCN9498 DSCN9500 DSCN9501 DSCN9504 DSCN9505 DSCN9506 DSCN9507 DSCN9508 DSCN9515 DSCN9519 DSCN9520 DSCN9523 DSCN9524 DSCN9525 DSCN9526 DSCN9527

Varför dör getingarna i sina puppor? Och varför gulnar löven redan augusti trots regnig sommar?

Jag har tittat närmre på ett övergivet getingbo.

_DSC0026

Det har knappt funnits några getingar i år. Jag fick dock min misstanke bekräftad att den artificiella mikrovågsstrålningen dödar getingar. Jag hade ett getingbo på södersidan av taket. När militären satt på sin starka radiosignal,  så försvann getingarnas aktivitet och jag fann två döda getingar nedanför boet. Detta har hänt en gång tidigare och precis som förra gången häckade heller inte tornseglarna ovanför  balkongen i år

I början på sommaren var det mycket småkryp av skalbaggar men också nattfjärilar. Både ovanligt mycket arter men också fler individer. Men plötsligt försvann de flesta krypen sedan var det mest myror och sniglar som var aktiva.

I getingboet fann jag döda uttorkade larver, men också döda getingar i sina puppor. Det fanns 14 puppor varav en hade börjat öppna sig.

_DSC0045

_DSC0055 (2)

En geting var färdigutvecklad och hade fått vingar.

_DSC0053

alla var döda. Varför? Beror det på att man sprider chemtrails? Så här har himlen sett ut i sommar allt som oftast och året om bör tilläggas. Se fler bilder HÄRDSCN9128

eller beror det på att man ökat ytterligare, med 4G och Net 1, den artificiella mikrovågsstrålningen som redan är flera miljarder högre än den naturliga bakgrundsstrålningen?  DSCN5880

Beräkningar och mätningar har konstaterat att naturlig mikrovågsstrålning ligger som högst på 0,000 000 5 µW/m2 dagtid. Under natten är mikrovågsstrålningen ännu lägre. Detta är alltså den högsta kontinuerliga stråldosen biologiskt liv är anpassad till.

Enligt SSM mätningar 2013, i medelvärde för olika orter, visar att vi nu har skyhöga stråldoser dygnet runt, i förhållande till bakgrundsstrålningen 0,000 000 5 µW/m2:

Landsbygd:   230 µW/m2 = (fältstyrka 110 dB µV/m)    ökning med 2,3 miljarder
Tätort:          1500 µW/m2 = (fältstyrka 118 dB µV/m)     ökning med 15 miljarder
Stockholm:  6700 µW/2 = (fältstyrka 122 dB µV/m)      ökning med 67 miljarder

Och redan i mitten på augusti i år 2015, har träden börjat gå över i höstfärger. Trots en regnig sommar ser träden ut som om de torkat ut och gräsmattan är flammig av torkfläckar.

DSCN9464 DSCN9414 DSCN9415 DSCN9423 DSCN9425 DSCN9428

Gräsmattan är flammig av torkfläckar trots allt regn:DSCN9430 Augusti 2015

Och allt fler träd dör se bilder HÄR

Sommaren 2013 såg en koltrast respektive rödhake ut så HÄR

Som man ser pågår det en miljöpåverkan som skadar vår naturmiljö. Fåglarna har minskat drastiskt både i individrikedom och som arter under de senaste åren. Getingarna är nu helt borta trots solig och varm augusti. De stora humlorna har försvunnit. Nu syns nästan bara små humlor och t o m blomflugorna tycks ha minskat drastiskt. Trots allt regn har även myggorna försvunnit. Hela vårt ekosystem håller på att slås ut av människans  storskaliga aktiviteter. Både den artificiella mikrovågsstrålningen, chemtrailsspridningen samt krigsindustrins lek med HAARP-systemen hotar vår livsmiljö allvarligt. Men  ansvariga politiker och tjänstemän förnekar att strålningen är hög, eller att de sprider chemtrails eller att dessa HAARP-systemen finns, trots att allt fler samhällsmedborgare försöker uppmärksammar den höga artificiella mikrovågsstrålningen , chemtrailsspridningen från flygplan samt alla dessa tester med HAARP-systemen där man påverkar jonosfären.  På 20 år tycks ansvariga släppt hela industrin fri att göra vad de vill med vår planet och dem som lever där.  Ingen ansvarig myndighet, tjänsteman eller politiker tycks bry sig om framtiden ? Varför?

Solveig Silverin, miljöingenjör

Ansvarig expert inom Strålsäkerhetsmyndigheten är inte trovärdigt oberoende telekomindustrin

Torsten Augustsson CV

Torsten Augustsson har arbetat på flera Ericsson-företag som Ericsson Components AB, Ericsson Telecom AB. Tidigare inom Teli AB och Teli Anslutningssystem AB. Torstensson kan omöjligen anses vara trovärdig som oberoende telekomindustrin. Han är absolut jävig  han kan inte som tjänsteman anses vara trovärdig som oberoende av industrins påtryckningar gällande att förneka hälsoriskerna med mobiltelefonins artificiella mikrovågsstrålning. Trovärdigheten att SSM är en expertmyndighet som bevakar hälsoriskerna för att skydda befolkningen är därför åsidosatt.

Jimmy Estenberg, tidigare Trulsson CV

Kan absolut inte ses som  någon expert på att bevaka hälsoriskerna med den trådlösa tekniken.  Det är svårt att se någon expertkunskap i  Estenbergs CV

Roshan Tofighi SSM hennes CV

Är den enda som har en medicinsk koppling då hon doktorerat i toxikologi Sammanfattning: Neurotoxiska effekter uppstår när exponering för giftiga ämnen, antingen naturligt förekommande eller konstgjorda ämnen, ändrar normal aktivitet och / eller struktur i nervsystemet.

Roshan Tofighi borde ha en förståelse för att mikrovågor kan påverkar nervsystemet, men i ett mejlsvar från henne är hon oerhört okunnig. Men genom henne har SSM ett säkert kort att visa fram att de har kunskaper inom biologisk och toxikologisk  påverkan på  nervsystemet.

Här hennes svar på mina frågor:

Hej,

 Tack för dina frågor till myndigheten. Se svaren i texten nedan.

 1.Vi får endast se siffror på referensvärdet, men de grundläggande begränsningarna var har ni för siffror på dem, inom de olika referensområdena. Det måste ju finnas dokumenterat vetenskapligt?

 Svar: Du kan läsa om grundläggande begränsningar i Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om exponering för elektromagnetiska fält (SSMFS 2008:18).

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/SSMFS/2008/SSMFS2008-18.pdf

Se tabell 1 på sid 2 i SSMFS 2008:18

 2. Ni skriver två gränsvärden, vilket förvånar. Först hette det riktvärden, sedan ändrades det till referensvärden och är det nu gränsvärden? Riktvärden är inte detsamma som gränsvärden. Gränsvärden är vetenskaplig fastlagt med noggranna studier. Och detta referensvärde skyddar inte mot långtidseffekter. Eller hur?

 Svar: Referenssvärden är satta för att skydda mot alla säkerställda hälsorikser, både kortsiktiga och långsiktiga.

 3. Det står också på er Webb: Referensvärdet är satt med god marginal till nivåer som ger påvisade direkta hälsoeffekter. Värdet bör inte överskridas på platser där allmänheten vistas. Tidigare har ni skrivit till mig att referensvärdet skyddar mot långtidseffekter, men enligt denna text skyddar det enbart mot påvisade direkta effekter. Vilket skall läsas att det enbart skyddar mot akuta hälsoeffekter. Anser SSM att ett referensvärde är satt med god marginal när befolkningen dygnet runt utsätts för mikrovågor långt över det naturliga bakgrundsvärdet, 5 pikowatt per kvadratmeter för mikrovågor, när referensvärdet enbart skydda akut mot direkta effekter?

 Svar: Se svaret på fråga 2.

 4. Det finns vetenskapligt fastlagt inom IARC WHO efter noggrann granskning av ett stort antal vetenskapliga studier att Radiofrekvent strålning är en möjlig cancerrisk klass 2B samma som DDT och metylkvicksilver. Vad jag förstår skyddar inte ert referensvärde mot effekter som uppkommer efter en längre tids exponering. Hur kan ni då påstå att referensvärdena är satt med god marginal?

 Svar: Se svaret på fråga 2.

 5. Det finns alltså fastlagt inom WHO att radiofrekvent strålning är en möjlig cancerrisk enligt vetenskapliga studier. Enligt den omskrivna försiktighetsprincipen i miljöbalken, ställer man krav på att det krävs vetenskapliga bevis för att försiktighetsprincipen enligt miljöbalken skall gälla. Nu finns det erkända, av WHO, vetenskapliga bevis för långtidseffekter av radiofrekvent strålning. Varför åberopar inte SSM nu, att man skall anta en försiktighetsprincip och inte sätta in trådlöst i skolorna? Ni har ju vetenskapliga bevis för hälsoriskerna! Ni vet också mycket väl att de barn som har fötts från 1990talet är den generation som är dygnet runt penetrerade av mikrovågor från fosterstadiet. Borde då inte försiktighetsprincipen gälla och ett kraftigt sänkt referensvärde?

Svar:  IARC:s klassificering ”möjligen cancerframkallande” är den svagaste misstankesgraden och innebär att det inte är troligt att radiovågor är cancerframkallande men det kan inte helt uteslutas. Dock är radiovågorna från trådlöst datornätverk betydligt lägre än nivåerna i de studier som har legat till grund för IARC:s klassificering.

SSM har mätt exponeringsnivån i skolmiljö där trådlösa datornätverk används. De mätningarna visar att exponeringsnivåerna är mycket låga. Lägre än en hundratusendel av vad som krävs för att kunna orsaka säkerställd hälsopåverkan. För mer information, se: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Magnetfalt–tradlos-teknik/Tradlos-teknik/Tradlosa-natverk/

6. Förklara för mig varför små barn skall utsättas för extremt hög pulsad mikrovågsstrålning i sin dagliga miljö redan i daghemsmiljön? Det är som att tvinga små barn att dricka en daglig dos DDT.

 Svar: Se svaret ovan. Se också den bedömning som EU:s vetenskapliga råd SCENIHR gjort när det gäller hälsorisker med elektromagnetiska fält under följande länk: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Nyheter/2015/citizens_emf_en.pdf

Vänliga hälsningar,

Roshan Tofighi