Jag har nu läst Örjan Hallbergs bok ”Innan Bubblan Brister”

Jag har nu läst Örjan Hallbergs bok ”Innan Bubblan Brister”. Kontentan av hans korrelation mellan hudcancer, hjärntumör (hörselnervstumör) och cancerstatistiken blev: Att strålningen från FM-sändarna ger hudcancer p g av att FM- sändning har en horisontell polarisation och våglängden en kroppsresonant strålning, enligt Hallberg och då får man hudcancer om strålningen är högre från basstationerna. Men om strålningen är låg får man hjärntumör av mobilen eftersom den då avger högre strålning.

Även mobiltelefonin har horisontell polarisation och enligt SSI, FoA ( FoA forskning 1978 antenneffekt och ICNIRP har frekvenser inom mikrovågsområdet en antenneffekt på människor eller organ. Nu har Hallberg enbart tittat på  sambandet mellan FM-sändarna och hudcancer. Man bör därför titta vidare på mobiltelefonins än mer kortvågiga artificiella mikrovågsstrålning och hudcancer.

Hudcancern ökar dramatiskt när mobiltelefonin byggs ut främst efter 1997 efter att 2G-nätet (GSM) byggts ut på 1990-talet. Cancern fortsätter  att öka dramatiskt när 3G byggs ut och nu får var tredje person i Sverige cancer. Enligt Ulf Strömbergprofessor, tf chef, Strategiska cancerenheten, Region Halland, Halmstad har hudcancern särskilt ökat dramatiskt. Han skriver: ”Malignt hudmelanom och skivepitelcancer utgör 16 proent av alla cancerfall i Sverige och är de cancerformer som ökar mest [1]. I Sverige ökar också dödligheten i malignt hudmelanom sett till hela ­ålderspannet för såväl män som kvinnor [2]. Skivepitelcancer kräver vanligen operation och i vissa fall strålbehandling. Det är en vanlig cancerform efter 85 års ålder och kommer i den åldrande svenska befolkningen att utgöra ett växande folkhälsoproblem [3].” Fast även hudcancern ökar kraftigt hos unga enligt Cancer.se.

Efter att man byggt ut full täckning över hela landet med 4G och Net 1 är då risken att 100 % av befolkningen får cancer?

Jag anser, att den som nyttjar mobil har ansvaret att skydda sin hälsa och nyttja handsfree. Mobilanvändare kan inte ställa krav på att tvångsbestråla en hel befolkning och tvinga dem att få hudcancer för att de inte vill ha hjärntumör. Strålningen från sändarna skall ner radikalt. ICNIRP skriver i sin publikation i HEALTH PHYSICS 82(4):540‐548;2002 HÄR att barn är mycket känsligare för strålning. Och frågan är kommer alla barn att få cancer när vi får full täckning över hela landet?

Optisk fiber skall byggas ut så att folk kan koppla upp sig på trådbundet bredband. Man kan inte skada hela befolkning för att trådlöst är kul eller för att hålla igång ekonomin.

Är ni mobilanvändarna beredda att betala för den ökande cancervården? Är ni beredda att ni och era barn kan dö i någon form av cancer?

Det borde vara mycket hög straff- och miljöskatt på mobiler och all trådlös teknik, som omedelbart sätts in, för att tvinga fram en omställning till trådbundet. Den artificiella mikrovågsstrålningen måste  omedelbart ner i vår livsmiljö. Hela vår naturmiljö håller på att skadas allvarligt då viktiga pollinerare dör ut, men också fåglarna försvinner. En allvarlig störning i ekosystemen leder till  stora konsekvenser för allt liv på jorden , då den artificiella mikrovågsstrålningen från basstationerna är global.

Solveig Silverin, miljöingenjör