Vad är skillnaden mellan elektriska- och magnetiska fält och elektromagnetisk strålning?

Detta inlägg skall uppdateras när jag får tid.

Ett elektriskt spänningsfält finns alltid mellan två punkter. När man kopplar samman två punkter med en ledare (kopparledning exempelvis) kan den elektriska spänningen förflytta sig, strömma, m h a elektronerna i det ledande materialet och då bildas det magnetiska fältet som ligger vinkelrät mot det elektriska fältet.

Elektromagnetiska fält fortplantar sig bäst i vakuum . När  det elektriska och magnetiska fältet sammanfaller till en punkt och detta sker när våglängden blir kortare och därför svänger snabbare. Elektromagnetisk strålning börjar från 9 kilohertz till 3 terahertz. Elektromagnetisk strålning breder ut sig utan särskilt anordnad ledare och är fotoner som är rörelseenergi. Fotoner saknar massa och kan därför inte övergå i lägesenergi utan när fotoner träffar materia, över går den direkt till värmeenergi.  Jämför med en laserpekare som kan skära plåt trots att uteffekten enbart är 0,5 W.

WHO har skrivit detta material (se länk nedan), men det är lite luddigt skrivet på flera punkter. De skriver bland annat att elektromagnetisk strålning påverkar människokroppen på olika sätt, då olika frekvenser och våglängder har olika egenskaper och det är ju sant, men det säger inte vilka frekvenser och våglängder som påverkar kroppen,vilket är av stor vikt att veta.  http://www.who.int/peh-emf/about/en/what_is_emf_swedish.pdf