Vad är skillnaden mellan elektriska- och magnetiska fält och elektromagnetisk strålning?

Ett elektriskt spänningsfält finns alltid mellan två punkter. När man kopplar samman två punkter med en ledare (kopparledning exempelvis) kan den elektriska spänningen förflytta sig, strömma, m h a elektronerna i det ledande materialet och då bildas det magnetiska fältet som ligger vinkelrät mot det elektriska fältet.

Elektromagnetiska fält fortplantar sig bäst i vakuum . När  det elektriska och magnetiska fältet sammanfaller till en punkt och detta sker när våglängden blir kortare och därför svänger snabbare. Elektromagnetisk strålning börjar från 9 kilohertz till 3 terahertz. Elektromagnetisk strålning breder ut sig utan särskilt anordnad ledare och är fotoner som är rörelseenergi. Fotoner saknar massa och kan därför inte övergå i lägesenergi utan när fotoner träffar materia, över går den direkt till värmeenergi.  Jämför med en laserpekare som kan skära plåt trots att uteffekten enbart är 0,5 W.

Annonser