Smarta elmätare inte garanti för att mätaren mäter rätt

Elsäkerhetsverket skriver om kompatibilitet mellan apparater och elnätet för att slippa övertoner som skadar elektriska apparater. Men också om att elektroniska mätare kan mäta fel

Våra utrustningar innehåller alltmer elektronik. Dessa utrustningar ska fungera tillsammans – vara kompatibla. Det har hänt att elektroniska elmätare registrerat fel antal kilowattimmar. Mätarna har påverkats av högfrekventa elektromagnetiska störningar från elapparater i hemmen. Här har vi ett exempel på utebliven elektromagnetisk kompatibilitet. Det stämmer till eftertanke. Ingen vill ju ha felaktiga elräkningar och inte heller att medicinteknisk utrustning i hemmen ska löpa amok när vi laddar elbilen.