Dålig teknik anmäl till Elsäkerhetsverket

Fyll i anmälan till Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket gör marknadskontroll utifrån några av de tips vi får där användare misstänker att en elektrisk produkt kan ha brister när det gäller elsäkerhet eller EMC. Du få gärna lämna ett sådant tips på denna lampa men vi behöver fler uppgifter. Vi ber dig därför fylla i anmälan om farlig produkt på vår länk som bifogas nedan.

http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/sakra-elprodukter/Konsument/Anmal-en-elprodukt/

Med vänlig hälsning

Karl-Hugo Hult

Avdelningschef

En dålig LED-lampa som på 10 minuter skadade ögonen så att det sved i ögonen flera dagar efteråt, orsakade huvudvärk samt smutsade ner hela elnätet med transienter

_DSC0001

ICNIRP:s nya vetenskapliga råd 2016

Angel, Spain on facebook: 
 
COMMISSION 2016-2020
Dec 2015
Elections 
 
The
 composition of the ICNIRP Commission for the term of office 2016-2020 
is as below. The new term of office starts right after the End of the 
upcoming IRPA Congress on 13 May 2016.
 
Eric van Rongen (Chair), Netherlands
Maria Feychting (Vice Chair), Sweden 
Rodney Croft, Australia
Guglielmo d'Inzeo, Italy
Adele Green, Australia
Akimasa Hirata, Japan
Brian Lund, USA
Carmela Marino, Italy
Sharon Miller, USA
Gunnhild Oftedal, Norway
Tsutomu Okuno, Japan
Martin Röösli, Switzerland 
Zenon Sienkiewicz, United Kingdom
Soichi Watanabe, Japan
 
Gunde Ziegelberger (Scientific Secretary), Austria 

LED-lampor påverkar ögonen, ger huvudvärk och smutsar ner hela elnätet med transienter

Elsäkerhetsverket har den senaste tiden gett ett flertal LED-lampor försäljningsförbud.

Hur visar sig störningen?

LED-lamporna ger störningar på elnätet, något som bland annat kan ge upphov till radiostörningar. Radiostörningarna orsakas av att de ledningsbundna störningarna strålar ut från de anslutna ledningarna. Detta beror på att ledningarna, exempelvis till armaturen, fungerar som sändarantenner för de ledningsbundna störningarna. Störningen kan påverka andra elektriska produkter i sin närhet, även de som inte är anslutna till samma uttag. Den kan också påverka kommunikation som trådlöst bredband och telefoni.

 

_DSC0001

Jag kontrollmätte om LED-lampan avger mikrovågor inom frekvensområdet 27 MHz – 6 GHz. Inget av mätinstrumenten kunde registrera dessa frekvenser inom radiovågorna. Dock fick jag snabbt ont i huvudet av lampan och ögonen började svida  och blev mycket irriterade av strålningen. Lampan har varit släckt i 15 minuter men jag är fortfarande lika irriterad i ögonen och har ont i huvudet. Fick även efter ett tag värk i öronen. Likaså spreds sig en smutsig el i hela elsystemet, fast jag har skärmade och jordade ledningar. Hela husets ledningsnät blev nedsmutsat. Eftersom ögonen så snabbt reagerade på ljuset med irritation måste ljuset innehålla frekvenser som starkt irriterande. Jag hade lampan tänd i ungefär tio minuter och det har nu gått en halvtimme sedan jag släckte den. Jag är fortfarande irriterad i ögonen som kan jämställas i smärta som snöblindhet. Jag har ont punktvis i huvudet samt i öronen. Det finns absolut risk att man skadar ögonen med strålningen från LED-lampa. Vill tillägga att ögonen påverkades även då jag var i ett annat rum. Lägg märke till att lampan är på 3,5 Watt vilket är ljus som motsvarar  energi för 25 watt. Vad menas med det egentligen?  Hur kan 3,5 watt bli 25 watt i ljusenergi? Ljus är fotoner. Är det fler fotoner i ett LED-ljus, kanske inte men det ligger tätare och blir mer intensivt men ljuset når inte lika långt.  Ögonen registrerar fler fotoner som om man ser rakt in i solen?

Jag har inga problem med LED-lampor som går på batteri.

Dagen efter. Det svider fortfarande i ögonen när jag använder databildskärmen. Detta med  LED-lampa var inte bra för  ögonen.

Mitt brev till Strålsäkerhetsmyndigheten och Elsäkerhetsverket idag den 21 december 2015

Till Elsäkerhetsverket och Strålsäkerhetsmyndigheten
Jag begär svar på nedanstående frågor om LED-ljus från respektive myndighet.

Jag fick problem med denna LED-lampa. Jag fick snabbt ont i huvudet av lampan och ögonen började svida. Lampan var tänd i högst 10 minuter. Efter att lampan varit släckt i 15 minuter var jag är fortfarande lika irriterad i ögonen och hade ont i huvudet.  När lampan var tänd spreds sig smutsig el (transienter) i hela elsystemet i huset, fast jag har skärmade och jordade ledningar. Hela husets ledningsnät blev nedsmutsat. Eftersom ögonen så snabbt reagerade på ljuset med irritation, blir jag mycket fundersam.
Lägg märke till att lampan är på 3,5 Watt vilket är ljus som motsvarar energi för 25 watt. Vad menas med det egentligen?  Hur kan 3,5 watt bli 25 watt i ljusenergi? Ljus är fotoner. Är det fler fotoner i ett LED-ljus, kanske inte, men det ligger tätare och blir mer intensivt men ljuset når inte lika långt.  Ögonen registrerar fler fotoner som att stirra rakt in i solen?

Dagen efter: Efter att jag endast haft denna LED-lampa tänd i 10 minuter svider det  fortfarande i ögonen dagen efter när jag nu  använder data bildskärmen. Detta med  LED-lampa var inte bra för  ögonen. Jag begär att ni på Elsäkerhetsverket undersöker denna LED-lampa och Strålsäkerhetsmyndigheten förklara för mig hur 3,5 watt kan bli 24 watt i ljus. Är det att jämföra med en laserpenna där 0,5 watt kan skära plåt, vilket torde bevisa att låg effekt kan innehåller mer energi än vad som framgår i watt-talet. Alltså den aktiva energin i wattsekund, är mycket högre i LED-lampan än i andra lampor, inom det synliga ljusets frekvenser? Hur hög då i så fall eftersom ljuset påverkade ögonen så starkt? Ljuset kan ju i så fall skada ögonen.

Solveig Silverin

 

 

Radioaktiv strålning och mikrovågor

När man upptäckte röntgenstrålningen var man euforisk, tänk att man kunde se skelettet. Och naturligtvis nyttjade många skosäljare den nya tekniken och röntgade fötterna för att hitta rätt sko till kunden. Naturligtvis ansågs de som var skeptiska till att röntgenstrålningen var ofarlig, rädda för tekniken och man hånlog åt de teknikrädda. Mycket preparerades med radioaktiv strålning, precis som nu när vi fyller vår livsmiljö med farliga mikrovågor för att tekniken är så rolig och man hånler åt dem som är skeptiska till den artificiella mikrovågsstrålningens ofarlighet. Både cancern och den neurologiska ohälsan har ökat dramatiskt sedan mitten på 1990-talet, men folk i allmänhet är helt säkra på att detta inte gäller dem.
Skulle någon här ta på sig radioaktiva kalsonger, smörja in sig i radioaktiv hudkräm, tvätta håret i radioaktivt schampo? Troligen inte, så korkad är man inte.
Men folk är dock lika korkade idag som då, mikrovågor är heller inte nyttig strålning, den tränger igenom kroppens vävnader precis som radioaktiv strålning och den innehåller någon typ av partikelstrålning i form av fotoner som i den artificiella strålningen innehåller flera miljarder fler fotoner än i den ytterst svaga naturliga mikrovågsstrålningen. De som går med en mobil mot huvudet ständigt och jämt kan jämföra det med att ta på sig en radioaktiv luva, båda typerna av strålning tränger in i hjärnan och skadar den.

Man har medicinsk nytta av radioaktiv strålning och det har man av mikrovågsstrålning också, men bara i ytterst små doser. Så var skeptisk till den högstrålande tekniken och anta en försiktighetsprincip och minska den artificiella mikrovågsstrålningen så mycket som möjligt i era hem. Lita inte på reklammakarna de har aldrig talat sanning. Hälsan är viktigast av allt, det är det mest värdefulla man äger.

Om radioaktiva kalsonger mm

SSI (nu SSM) FoA (nu FoI) och ICNIRP – Mikrovågsstrålning har antenneffekt på människa

Det anmärkningsvärda är, att alla ansvariga myndigheter och tjänstemän känner till genom vetenskaplig dokumentation, att det sker en annan biologisk påverkan än enbart termiska effekter och samtidigt förnekar att det finns andra biologiska effekter än termiska.

Före 3G-utbyggnaden visste både myndigheter och mobilindustri  att pulsmodulerad strålning kan påverka nervsystemet likaså att olika frekvenser kan samverka och påverka nervsystemet. Vetenskapligt är det alltså konstaterat att mobiltelefonins elektromagnetiska strålning innehåller två faktorer, pulsmodulering och olika frekvenser, som kan påverkar nervsystemet var för sig.

Ur  SSI:s (nu SSM) Strålskyddsnytt  Nr 3 – 4: 2003, inskannad bild Citat: ”För de högre frekvenserna, där våglängden börjar kunna räknas i meter ( min kommentar, i mikrovågsområdet 1 m – 1 mm) ,  fungerar människokroppen och dess organ bra som mottagar-antenner och kopplar in energi som övergår i värmeutveckling”.

Läs också SSI FFS 2002:3  5. ”Vid samtidig exponering för fält med olika frekvenser bör hänsyn tas till att fälten kan adderas till att ge en biologisk effekt av visst slag. Därvid görs separata bedömningar som avser nervretningar respektive termiska effekter i kroppen”. 2002_3-allmänna-råd

ICNIRP skriver , kroppar och organ som är under 1,3 meter fungerar som antenner för frekvenserna 1 – 4 GHz vilket innefattar 3G, 4G, och WiFi bland annat. Alla barn under 1,3 meter utsätts för 40 % högre strålning än vuxna.

ICNIRP skriver i sin publikation i HEALTH PHYSICS 82(4):540‐548;2002, att barn är mycket känsligare för strålning

FoA (nu FOI) FOA forskning 1978 antenneffekt skriver: ”Av särskilt intresse är emellertid de speciella antenneffekter som kan uppstå vid bestrålning. Ledande elektrolyter i nervceller kan t ex öka spänningsfallet över vissa nervmembran kraftigt och på samma sätt kan förhöjda spännings fall uppstå i synapsen, dvs i kontaktytorna mellan nervtrådar och nervändar. Här påverkas nervpulsen på olika sätt – fortplantas, blockeras osv”.

Nervstimulerande effekter uppkommer vid kort tids exponering vid högre effekter men tar inte hänsyn till kontinuerlig exponering under dygnet, som borde orsaka utmattningsstress/skador på  hjärna och övrigt nervsystem då hjärnan hela tiden måste  kompensera för denna ständiga stimulering, vid nuvarande strålningsnivå. En strålningsnivå som är flera miljarder högre, än den naturliga bakgrundsstrålningen 0,000 000 5 µW/m2.

De  neurologiska sjukdomarna/skadorna har tydligt ökat parallellt med utbyggnaden av den trådlösa teknik, vilket är dokumenterat hos regering, Socialstyrelse, Folkhälsomyndighet och Försäkringskassan, genom ökade långtidssjukskrivningar .

Jag har ofta fått kritik då jag hänvisar till författningssamling SSI FFS 2002:3 , eftersom beräkningen utgår från höga doser, men SSI FFS 202:3 beräkningar gäller enbart för en akut korttidsexponering. Jag  jämför med ett miljögift som blir skadligt i låga doser vid en långtidsexponering. Samma dos/respons måste gäller även för miljöfrämmande artificiella mikrovågsstrålning. Min jämförelse bygger  på mina kunskaper gällande miljöfrämmande ämnen. Dokumentationen av den ökande neurologiska ohälsan ökar tydligt med ökad artificiell mikrovågsstrålning i vår livsmiljö. Men också hudcancern har ökat enligt Ulf Strömberg, professor, tf chef, Strategiska cancerenheten, Region Halland, Halmstad Läkartidningen ,även hos unga enligt Cancer.se

Världens befolkning exponeras alltså idag för strålningsnivåer flera miljarder gånger högre än bakgrundsnivån från otaliga olika sändarsystem som trådlöst bredband, DECT-telefoner, sändare i omgivningen, från grannars trådlösa system som WiFi,  samt Rakel,  mobiltelefoner, radiolänkar, militära sändningar, flyget, radar  etc etc.

Post- och telestyrelsen i Sverige, har ingen aning om hur många mobilsändare det finns i vårt land eller var de sitter. Det är anmärkningsvärt att mobilindustrin har fri tillgång till vår livsmiljö, utan hänsyn till människors hälsa och biologist liv i vår naturmiljö, utan större krav än att de inte ligger över 10 000 000 µW/m2. Omöjligen kan biologiskt liv tåla så hög strålning som långtidseffekt, om vi enbart är biologiskt anpassade till 0,000 000 5 µW/m2.

Trots ökad ohälsa hos skolbarnen vägrar SSM se ett samband mellan trådlöst i skolorna och barnens ohälsa samt dålig prestation  i skolan. SSM skriver: ”Inga strålskyddsskäl att avstå tekniken. Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt exponeringen för radiovågor i skolmiljö där trådlösa datornätverk används. Mätningarna visar att exponeringen är mycket låg. Den är lägre än en hundratusendel av vad som krävs för att kunna orsaka en säkerställd hälsopåverkan”. SSM uppmanar i princip att installera trådlöst i skolorna.

EU-rådet vill förbjuda WiFi och trådlöst i skolorna på grund av hälsorisken.

ICNIRP:s referensvärde 10 000 000 mikrowatt per kvadratmeter nyttjas för militär användning och borde inte vara ett referensvärde  för att totalexponera en civilbefolkning dygnet runt.

Solveig Silverin miljöingenjör, f d handläggare på länsstyrelsen i Kalmar,  miljöenheten