LED-lampor påverkar ögonen, ger huvudvärk och smutsar ner hela elnätet med transienter

Elsäkerhetsverket har den senaste tiden gett ett flertal LED-lampor försäljningsförbud.

Hur visar sig störningen?

LED-lamporna ger störningar på elnätet, något som bland annat kan ge upphov till radiostörningar. Radiostörningarna orsakas av att de ledningsbundna störningarna strålar ut från de anslutna ledningarna. Detta beror på att ledningarna, exempelvis till armaturen, fungerar som sändarantenner för de ledningsbundna störningarna. Störningen kan påverka andra elektriska produkter i sin närhet, även de som inte är anslutna till samma uttag. Den kan också påverka kommunikation som trådlöst bredband och telefoni.

 

_DSC0001

Jag kontrollmätte om LED-lampan avger mikrovågor inom frekvensområdet 27 MHz – 6 GHz. Inget av mätinstrumenten kunde registrera dessa frekvenser inom radiovågorna. Dock fick jag snabbt ont i huvudet av lampan och ögonen började svida  och blev mycket irriterade av strålningen. Lampan har varit släckt i 15 minuter men jag är fortfarande lika irriterad i ögonen och har ont i huvudet. Fick även efter ett tag värk i öronen. Likaså spreds sig en smutsig el i hela elsystemet, fast jag har skärmade och jordade ledningar. Hela husets ledningsnät blev nedsmutsat. Eftersom ögonen så snabbt reagerade på ljuset med irritation måste ljuset innehålla frekvenser som starkt irriterande. Jag hade lampan tänd i ungefär tio minuter och det har nu gått en halvtimme sedan jag släckte den. Jag är fortfarande irriterad i ögonen som kan jämställas i smärta som snöblindhet. Jag har ont punktvis i huvudet samt i öronen. Det finns absolut risk att man skadar ögonen med strålningen från LED-lampa. Vill tillägga att ögonen påverkades även då jag var i ett annat rum. Lägg märke till att lampan är på 3,5 Watt vilket är ljus som motsvarar  energi för 25 watt. Vad menas med det egentligen?  Hur kan 3,5 watt bli 25 watt i ljusenergi? Ljus är fotoner. Är det fler fotoner i ett LED-ljus, kanske inte men det ligger tätare och blir mer intensivt men ljuset når inte lika långt.  Ögonen registrerar fler fotoner som om man ser rakt in i solen?

Jag har inga problem med LED-lampor som går på batteri.

Dagen efter. Det svider fortfarande i ögonen när jag använder databildskärmen. Detta med  LED-lampa var inte bra för  ögonen.

Mitt brev till Strålsäkerhetsmyndigheten och Elsäkerhetsverket idag den 21 december 2015

Till Elsäkerhetsverket och Strålsäkerhetsmyndigheten
Jag begär svar på nedanstående frågor om LED-ljus från respektive myndighet.

Jag fick problem med denna LED-lampa. Jag fick snabbt ont i huvudet av lampan och ögonen började svida. Lampan var tänd i högst 10 minuter. Efter att lampan varit släckt i 15 minuter var jag är fortfarande lika irriterad i ögonen och hade ont i huvudet.  När lampan var tänd spreds sig smutsig el (transienter) i hela elsystemet i huset, fast jag har skärmade och jordade ledningar. Hela husets ledningsnät blev nedsmutsat. Eftersom ögonen så snabbt reagerade på ljuset med irritation, blir jag mycket fundersam.
Lägg märke till att lampan är på 3,5 Watt vilket är ljus som motsvarar energi för 25 watt. Vad menas med det egentligen?  Hur kan 3,5 watt bli 25 watt i ljusenergi? Ljus är fotoner. Är det fler fotoner i ett LED-ljus, kanske inte, men det ligger tätare och blir mer intensivt men ljuset når inte lika långt.  Ögonen registrerar fler fotoner som att stirra rakt in i solen?

Dagen efter: Efter att jag endast haft denna LED-lampa tänd i 10 minuter svider det  fortfarande i ögonen dagen efter när jag nu  använder data bildskärmen. Detta med  LED-lampa var inte bra för  ögonen. Jag begär att ni på Elsäkerhetsverket undersöker denna LED-lampa och Strålsäkerhetsmyndigheten förklara för mig hur 3,5 watt kan bli 24 watt i ljus. Är det att jämföra med en laserpenna där 0,5 watt kan skära plåt, vilket torde bevisa att låg effekt kan innehåller mer energi än vad som framgår i watt-talet. Alltså den aktiva energin i wattsekund, är mycket högre i LED-lampan än i andra lampor, inom det synliga ljusets frekvenser? Hur hög då i så fall eftersom ljuset påverkade ögonen så starkt? Ljuset kan ju i så fall skada ögonen.

Solveig Silverin