Har elöverkänslighet och utmattningssyndrom samma biokemisk störning?

Galleri

Symtombilden för utmattningssyndrom är väldigt lik elöverkänslighet. Den enda skillnaden är att elöverkänsliga känner att det är strålning från elektriska apparater som utlöser symtom. DU-projektet i Kalmar 2012 Slutrapport Depression och utmattning i människovårdande yrken länk Samtliga dessa frågeställningar har … Läs mer

Mikrovågssjukan

Galleri

Mikrovågssjukan är känd sedan länge och ICNIRP (International Commission on Non‐IonizingRadiation Protection) Publicerad: Healthphysics 82(4):540‐548;2002 , skriver bland annat: ” Irritation eller obehag som inte kan styrkas patologiskt , men som kan påverka det fysiska och psykiska välbefinnande hos en … Läs mer

ICNIRP skriver – Negativa konsekvenserna av mikrovågs-exponering kan variera över hela skalan från triviala till livshotande

Galleri

Redan inför utbyggnaden av 3G visste man om inom ICNIRP, som Strålsäkerhetsmyndigheten hänvisar till gällande referensvärde, att vissa kan vara mer känsliga än andra för mikrovågsstrålning och att mikrovågsstrålningen kan vara livshotande. Trots detta tillståndsprövas inte mobilindustrins verksamhet i miljöbalken … Läs mer