ICNIRP skriver – Negativa konsekvenserna av mikrovågs-exponering kan variera över hela skalan från triviala till livshotande

Redan inför utbyggnaden av 3G visste man om inom ICNIRP, som Strålsäkerhetsmyndigheten hänvisar till gällande referensvärde, att vissa kan vara mer känsliga än andra för mikrovågsstrålning och att mikrovågsstrålningen kan vara livshotande. Trots detta tillståndsprövas inte mobilindustrins verksamhet i miljöbalken trots att så många blivit elöverkänsliga och ohälsan bara ökar och ökar. Istället tillåts industrin att öka den artificiella mikrovågsstrålningen utan några som helst restriktioner. ICNIRP skriver också  att irritation eller obehag som inte kan styrkas patologiskt , men som kan påverka det fysiska och psykiska välbefinnande hos en person vid en viss effekt, bör betraktas som en potentiell hälsorisk. Elöverkänsliga uppvisar denna ohälsa, ändå påstår Folkhälsomyndigheten att de inte är sjuka, när de elöverkänsliga istället borde vara vägledande för gränsvärdena för artificiell mikrovågsstrålning

ICNIRP (International Commission on Non‐IonizingRadiation Protection) Publicerad: Healthphysics 82(4):540‐548;2002 , skriver bland annat: ” Irritation eller obehag som inte kan styrkas patologiskt , men som kan påverka det fysiska och psykiska välbefinnande hos en person vid en viss effekt, bör betraktas som en potentiell hälsorisk”.  Här återfinns gruppen elöverkänsliga personer.

ICNIRP skriver vidare: Eftersom negativa konsekvenserna av NIR (mikrovågs-) exponering kan variera över hela skalan från triviala till livshotande, krävs en balanserad bedömning innan man beslutar om vägledande exponering”.