Massa och energi är två sidor av samma mynt – Albert Einstein

Artificiell mikrovågsstrålning innehåller mycket energi som tränger igenom kroppens vävnader till 100 %, i frekvensområdet 1 GHz- 3 GHz, vilket är ungefär våglängden 10 cm. Denna energirika artificiella strålningen finns inte alls naturligt i vår livsmiljö. Men naturliga mikrovågor finns knappt heller naturligt på jorden.

All materia är energi på olika plan i olika former. Det är bindningsenergin som håller ihop atomerna och molekylerna. Även om tomrummet är stort som i exempelvis i trä så är det ändå så hårt bundet av energi i en viss struktur att trädet står upprätt.

En animalisk biologisk varelse är nog den mest löst ihopsatta varelsen. Bindningsenergierna är svaga utom i skelett och tänder och är därför också mest känsliga för att penetreras av flera miljarder högre energimängder, än vad vi är biologiskt anpassade till.  Det finns absolut personer som vet detta, vetenskapsmän som har den kunskapsbakgrunden som borde varnat för att sprida så stora mängder energi i form av mikrovågsstrålning som tränger genom kroppens vävnader. Varför säger de inget, varför är de tysta?

Varför lämnar vetenskapsmännen över hela ansvaret på den enskilda individen, att försöka förstå hur farliga mikrovågorna är? De borde enkelt kunna förklara för politikerna hur mikrovågor påverkar biologisk  vävnad. Men de är helt tysta, varför?

Annonser