Trötthetssyndrom, elöverkänslighet, utmattningssyndrom är de sjukdomar som orsakar mest sjukskrivning

Det står i en rapport från Örebro Landsting att trötthetssyndrom, elöverkänslighet, utmattningssyndrom, tillhör de sjukdomar som orsakar det höga sjuktalet. Dokumentet är från 2010 – 2011 Örebro Landsting Forskningsstrategi Elöverkänslighet, Utmattningssyndrom.