Folkhälsomyndigheten Psykisk ohälsa vanligare bland elever som är stressade

Den ökande mikrovågsstrålningen i vår livsmiljö är orsaken till stress som leder till psykisk ohälsa. Långvarig stress ger depression och psykisk  ohälsa, vilket är känt sedan länge. Med  tanke på att ohälsan ökat hos allmänheten dramatisk sedan mobilindustrin satte igång sin verksamhet att sprida flera miljarder hög mikrovågsstrålning i vår livsmiljö, har både den neurologiska ohälsan och cancern ökat dramatiskt sedan 2000-talets början. Det var efter att GSM 1800 byggdes ut och därefter 3G. Men också att man satt in WiFi i skolor och på daghem. Trots det uppenbara lyder tjänstemännen inom ansvariga myndigheter snällt mobilindustrin. Vilket onödigt lidande för allmänheten, för att en industrin och deras aktieägare skall blir rika.

http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/februari/psykisk-ohalsa-vanligare-bland-elever-som-ar-stressade/

 

Psykosomatiska besvär är ungefär dubbelt så vanliga bland tonåringar som uppger att de är ganska eller mycket stressade över skolarbetet, jämfört med dem som är lite eller inte alls stressade.

Bland de flickor som uppger att de är stressade av skolarbetet uppger nästan sju av tio, 68 procent, att de har psykosomatiska besvär i den senaste mätningen. Bland de flickor som uppger att de inte är stressade av skolarbetet är motsvarande siffra 36 procent. Av de pojkar som uppger att de är stressade av skolarbetet är det nästan hälften, 48 procent, som uppger att de har psykosomatiska besvär, jämfört med 21 procent av dem som inte är stressade.

Så har det varit under hela den period som skolstress har undersökts i Skolbarns hälsovanor (1997/98–2013/14), men i dag är det fler som uppger att de har besvär som huvudvärk, ont i magen, nedstämdhet och sömnsvårigheter än det var när undersökningen inleddes.

– Sedan slutet av 1990-talet har ökningen av andelen tonåringar som uppger att de är stressade över skolarbetet till stor del sammanfallit med ökningen av psykosomatiska besvär. Det innebär att den ökade skolstressen kan ha bidragit till den ökade psykiska ohälsan bland tonåringar, säger Petra Löfstedt, utredare vid Folkhälsomyndigheten.”