NASAs satellitbilder avslöjar chemtrailsspridning

NATO sprider specifikt chemtrails över LOIS och LOFAR och HAARP – anläggningarna. Jag har granskat NASAs satellitbilder från 8 maj 2012 till nu februari 2016. Det finns i dessa satellitbilder bevis för detta. Sedan sprider man även en allmän chemtrailsspridning för annat syfte som jag tolkar det. Det finns inga bilder före 8 maj 2012.

Jag håller på att sammanställa detta material  i en film och jag hade rätt när jag antog detta i en film juli 2014. Nu finns det bildbevis i satellitbilder för detta antagande.

Kan tillägga att det sker chemtrailsspridning i stort sett dagligen. Detta brev har jag skickat som svar till  Skogsstyrelsen, som hänvisade till IVL, samt kopia till ansvariga myndigheter:
Tack för ditt svar. Jag försöker uppmärksamma statliga myndigheter att det förekommer en verksamhet som ingen tycks kontrollera? Samma sak gäller för mobiltelefonin, ingen kontrollerar hur en numera flera miljarder hög artificiell mikrovågsstrålning påverkar klimatet och biosfären

Men, varför jag främst införlivade er i listan, var för att skogsstyrelsen skulle titta på lövträden som dör i allt större utsträckning, vilket på bara några år, börjat bli alltmer synligt, se länk. Även unga lövträd dör.

När det gäller misstänkt allmän besprutning av kemikalier från flygplan har jag själv fotograferat och dokumenterat hur himlen ser ut sedan 2009. Trots bildbevis förnekar de flesta att det pågår någon typ av besprutning från flygplan. Jag har därför nu granskat alla dagliga satellitbilder från maj 2012 (det finns tyvärr inga satellitbilder före maj 2012) till dagens datum 15 februari 2016.

Det är alarmerande tydligt att det sker besprutning från flygplan och det verkar som man fyller på hela tiden. Om det enbart skulle gälla att minska solinstrålningen då borde man inte sprida chemtrails under vinterhalvåret. Se denna satellitbild den 2 december 2013 som exempel, över södra Skåne och Östersjön. Som privat person har jag inga ekonomiska resurser att spendera på dyra provtagningar för att bevisa. Jag kan enbart peka på det jag kan granska och dokumentera.

  2 dec 2013 ab (2)

 

I det bildmaterial från NASA satellitbilder ser jag att det sker någon typ av kemikalie spridning via flygplan och då främst över södra Sverige och värst drabbade är Skåne, södra östkusten samt Öland och det skulle kunna förklara den mystiska älgsjukan som började i dessa trakter? Men idag sprider man chemtrails på allt större yta, långt upp i norra Sverige.
Jag anser att denna misstanke om chemtrailsspridning, som kan beläggas via bilddokumentation från marken, men också via NASAs satellitbilder inte är en liten miljöfråga. Jag skulle nog beskriva det som en gigantisk miljöfråga som borde vara en gemensam miljöfråga för flertalet myndigheter, eftersom denna verksamhet berör både djur, jordbruk och skogsbruk men också folkhälsan.

Jag har i min yrkesbakgrund ingått i miljöövervakningsgruppen på länsstyrelsen i Kalmar. Det jag ser kan omöjligen vara vanliga contrails, eftersom hög flygplanstäthet inte är en förutsättning för mycket utsläpp, ej heller att det bildas mer contrails vid högre luftfuktighet som vid vanlig molnbildning. Man lägger ut tydliga kryss som syns både från marken och på satellitbilder. Jag har dokumenterat och granskat, även äldre bilder. Jag återkommer med en film där jag kommer att visa chemtrailsspridning på satellitbilderna. Som privatperson kan jag enbart försöka uppmärksamma, att det pågår en industriverksamhet  i vårt lufthav, som kan leda till allvarliga miljöskador och ekonomiska förluster.

Det finns som tidigare nämnts, ytterligare en frågeställning som jag aldrig får svar på och det är hur mycket kan mobilstrålningen öka den globala temperaturen? Varje sändare avger flera miljarder högre mikrovågsstrålning dygnet runt, i för hållande till den naturliga bakgrundsstrålningen av mikrovågor, som är mycket svag högst 0,5 pikowatt per kvadratmeter i effekttäthet. Mig veterligen har ingen ansvarig myndighet gjort den beräkningen. Det står miljoner mikrovågssändare över hela jordklotet idag och upp till 9 miljarder mobiler har kontakt med en eller flera basstationer. Jag har här ritat in de olika sändarsystemen, som ökat strålningen på jorden, vilket borde ställa en del frågor. Bland annat är det verkligen försumbar energi, då energiflödet pågår dygnet runt och mikrovågor absorberas i luften? Vid absorption bildas värme. Den dramatiska uppvärmningen börjar ju, när man bygger ut basstationer med mikrovågsstrålning för mobiltelefonin. Som sagt, man kan undra. Se SSM:s mätningar 2013 före utbyggnaden av 3G: https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/

20  september 2014  vy nordsjön Sverige

 

MVH

Solveig Silverin