Skillnad naturligt cirrusmoln och artificiellt cirrusmoln

Jag har haft turen att hitta ett artificiellt cirrusmoln och ett naturligt cirrusmoln på samma ställe över norra Polen och Tyskland under sommarhalvåret 2012.
De ser nästan likadana ut men det är stor skillnad.

Bild 1. 3 augusti 2012 naturligt cirrusmoln, spetsarna är uttunnade och mjuka3 augusti 2012 Östersjön kryss jämföra moln M

 

Bild 2 14 juni 2012 artificiellt cirrusmoln, spetsarna är taggiga och täta och man kan även hitta flygplansspår intill kanten på artificiella moln14 juni 2012 vy över stort moln som kan vara chetmrails närbild

 

Jag har gått tillbaka och börjat granskar satellitbilderna igen. Nu bilder från två satelliter Terra och Aqua som har en liten tidsskillnad och kan därför jämföra ett kort händelseförlopp samma dag.
Jag står fast vid att spridning över England, Holland norra Tyskland och Polen och Danmark går över södra Sverige dessutom sker en intensiv spridning över Östersjön, Skåne och Kalmar läns kust med Öland och Gotland och det är också här alla mystiska skador på vilt som älg och rådjur och sjöfågel uppträtt.

Utsläppen från kolkraftverken i Polen, Tyskland, England försurade våra näringsfattiga och oligotrofa sjöar och våra näringsfattiga podsoljordar. Värst drabbat var södra Sverige utom det kalkrika Skåne, men försurningsskadorna drabbade hela landet, vilket man tvingades lägga miljarder kronor på att hålla liv i sjöarna för att rädda värdefull fauna och flora.

Den här teorin håller inte om klimatförändringarna, som chemtrails skall stoppa:

Skulle man bara sprida svavelpartiklar enligt Professor Paul Crutzen, en av världens ledande atmosfärforskare, deltog i december i ett seminarium på Europaparlamentet om oljans framtid. Paul Crutzen, som fick Nobelpriset i kemi 1995, berättar om sin räddningsplan för miljön. Den handlar om tackla global uppvärmning genom klimatteknik, att på konstgjord väg släppa ut svavelpartiklar i atmosfären.
 Gör man som professorn förslår, då sker denna reaktionen: Då gasen kommit ut i atmosfären oxideras den till svaveltrioxid (2SO2 + O2 → 2SO3) som sedan med vatten bildar svavelsyra (SO3 + H2O → H2SO4), vilket bidrar till försurning.
 Försurar man mark och vatten kommer tungmetallerna att frigöras i marken och spridas i limniska vatten samt i de mer ytliga grundvattnen.
 Det kanske regnar svavelsyra på oss och de vilda djuren därför får de svåra hudskadorna? Om det bara är svavel de sprider tja då blir vi försurade, men svavlet är preparerat av en massa annan skit. Men varför sprider de svavel över specifikt över Öland, Gotland och Småländska östkusten?
Svavelhaltiga utsläpp skördar hundratusentals människoliv varje år. Men partiklarna har samtidigt en kylande effekt som motverkar den globala uppvärmningen. Vad ska prioriteras? Detta dilemma togs inte upp under klimat­förhandlingarna i Durban, skriver Henning Rodhe, professor i kemisk meteorologi.
 Varför skapar de moln som håller kvar värmen på jorden under vintern? Varför sprider de mer miljögifter i vår livsmiljö än vad koldioxiden är, som ju tas upp av vegetationen under sommarhalvåret?
Varför har man i huvudsak hänvisat till en mätstation för koldioxid på vulkanen Maona Loa på Hawaii? Mätstationen står där för att hålla koll på vulkanens aktivitet. En aktiv vulkan läcker koldioxid.
Det osar tillrättalagd historia lång väg och denne professor som är intresserad av oljans framtid, tja det finns gott om olja på Arktis
 Det är denna teori som är mest logisk:
Man sprider med stor sannolikhet en kemikalie som reflekterar tillbaka värmen till jorden, som reflekterar tillbaka mikrovågorna till jorden, som reflekterar bort kylan från jorden på vintern. Mobilstrålningens mikrovågor har till syfte att värma upp jordens klimat och (säkert också få bättre täckning), så att energin inte försvinner ut i atmosfären.

Nu kontaminerar man hela södra Sverige med så starka miljögifter, så att viltet får allvarliga skador och lider svårt av hudskador och neurologiska skador och jag undrar hur kan SMHI samt övriga berörda myndigheter som Naturvårdsverket och Miljödepartementet skydda denna galenskap, att förgifta större delen av Sveriges naturmiljö och befolkning.

All chemtrailsspridning i Europa går över Sverige, men också över Finland som borde ta tag i detta också. Chemtrailsspridningen syns inte så tydligt över Finland, det syns bäst där de sprider mest och därför är nylagd. Flygplan kommer även från andra sidan jordklotet och dumpar chemtrailen över vårt lands södra delar.

Solveig Silverin miljöingenjör, miljövetare