Satellitbilder bevisar att aerosola miljögifter sprids över Sverige

 

 

Jag som granskat satellitbilderna, har i min utbildning på Miljölinjen, Institutionen för Naturvetenskap med Teknik, Kalmar Högskola, 7,5 hp i flygbildstolkning. Jag har sedan 2009 dokumenterat med bilder, att aerosola miljögifter sprids med flygplan över sydöstra Småland där jag bor. Se bilder HÄR

Men spridning över mellersta och norra delen av Sverige har ökat frekvent de senaste åren. Man ser att de även sprider över våra stora sjöar och dricksvattentäkter Vänern och Vättern. Detta bör ses som en krigshandling mot Sverige som suverän stat.
Granskning av satellitbilder bevisar att man sprider kontinuerligt miljögifter över södra Sverige, året om, samt över LOFAR- och LOIS antennsystem i Europa. Det måste finnas en logisk förklaring varför man gör detta, eftersom man riskerar skada allt liv på jorden, förgifta grundvattnet och alla biologiska naturresurser. Sverige är värst drabbat, eftersom man både sprider direkt över vårt land, men det som sprids i England, norra Tyskland och Polen till viss del även faller ner över Sverige.

På vintern lägger man ”locket på” genom artificiella moln och hindrar därmed avkylning av norra halvklotet under vinterhalvåret.
Jag misstänker att man joniserar de artificiella molnen som man sprider över LOFAR antennsystem så att partiklarna fungerar som en konstgjord jonosfär på 10 km höjd. Eftersom man nyttjar kortare frekvenser behöver man en jonosfär på lägre höjd som kan reflektera kortare radiovågor. Våglängder 10 m till 10 cm går igenom jonosfären och försvinner rakt ut i rymden, vilket är stora energiförluster för 3G och 4G-systemen. Skapar man en matta av joniserande metaller reflekteras mikrovågorna tillbaka på jorden.

Jag har ytterligare en teori, att man ökar luftens ledningsförmåga (konduktivitet) genom att sprida metaller i luften, för att öka fältstyrkan hos mobilsystemen 3G och 4G. Detta fenomen kallas för diffraktion. Längre frekvenser nyttjar ledningsförmågan över fuktiga vattenytor för att öka fältstyrkan. Men fukt hindrar och absorberar mikrovågor att ta sig fram genom luften.
Mikrovågor absorberas av vatten och andra ämnen, men kontaminerar man biosfären med metaller ökar fältstyrkan och täckningsgraden för 3G och 4G.
Om båda teknikerna används, så värmer mikrovågsstrålningen tillsammans med chemtrailen upp jordens troposfär. Hade man inte börjat nyttja mikrovågor i sändarsystem hade vi heller inte haft en uppvärmning av jordens klimat. Kontaminerar man jordbruksmarken med aluminium, måste man odla med grödor som är resistenta mot aluminium och då skapade Monsanto, som också tillverkar chemtrailen som sprids, GMO. Mobilstrålning, chemtrails och GMO hänger ihop, tre gigantiska miljöförstörare som hänsynslöst kommer att skada och utplåna större delen jordens nuvarande liv om de inte stoppas.
Det skulle inte förvåna mig om dessa industritekniker och kemister har fått idén, att om de kontaminerar allt i biosfären med metaller fungerar både människor och djur som antenner för deras kommunikationssystem.
I främst södra Sverige har vilda djur nu uppvisat stora skador sedan flera år tillbaka, som orsakar djuren stor lidande och långsam död, både hudskador, ögonskador och neurologiska skador. Sedan mobilindustrin började sprida mikrovågor i vår livsmiljö har också de neurologiska skadorna på människor ökat dramatiskt, samt cancer.
När man släpper industrins tekniker och kemister lösa, då kan det bara sluta på ett sätt, vilket miljöhistorien bevisat om och om igen. De politiker som tagit beslut om denna gigantiska miljöförstöring, är förfärligt okunniga personer, men tycks även sakna klokhet och förstånd.

Solveig Silverin, miljöingenjör


Referenser
Vibrerande radiospegla och långsmala plasmarännor.
Jordens rymdmiljö studerad med nya radiomät-
metoder av Bo Thidé, Institutet för rymdfysik,Uppsala
och LOIS Space Centre,Växjö

Institution för rymdfysik IRF

Vetenskaplig_Teknologisk_Sakerhet_Samarb¬ete_USA_vs_
Sverige_2007

H.R.2977 — Space Preservation Act of 2001 (Introduced
in House – IH)

Bo Thide´Jordens rymdmiljö studerad med nya
radiomätmetoder

Linköpings Universitet Intresset ökar för storskaliga
ingenjörsprojekt för att minska effekterna av den
globala uppvärmningen.

Linköping University Climate Engineering Programme
(LUCE)

Om LOFAR Chalmers Tekniska Högskola

Om LOIS Uppsala universitet, Blekinge tekniska
högskola, samt Kalmar och Växjö högskolor

En rymdstrategi En rymdstrategi för nytta och tillväxt SOU 2015:75

Call for proposals 2016

Finska LOFAR

KAIRA: The Kilpisjärvi Atmospheric Imaging Receiver Array—System Overview and First Results: Kilpisjärvi Atmospheric Imaging Receiver Array (Kaira) är en dubbel uppsättning av rundstrålande VHF radioantenner ligger nära Kilpisjärvi, Finland. Det drivs av Sodankylä geofysiska observatorium. Det gör omfattande användning av den beprövade LOFAR antenn och digital signalbehandling hårdvara, och kan fungera som en fristående passiv mottagare, som mottagare för den europeiska. Osammanhängande Scatter (EISCAT) mycket hög frekvens (VHF) osammanhängande scatter radar i Tromsø, eller för användning i kombination med andra Fenno-nordiska VHF experiment. Förutom att vara ett kraftfullt att observera instrument i sin egen rätt, kommer Kaira fungera som en vägvisare för teknik som ska användas i den planerade EISCAT_3-D faskopplade osammanhängande scatter radarsystem och delta i långbasinterferometri experiment. Detta dokument ger en översikt över Kaira, dess viktigaste hårdvaru- och programvarukomponenter, och dess huvudsakliga vetenskapliga mål. Vi visar tillämpligheten av radioastronomi teknik för att vår geoscience applikation. Dessutom presenterar vi ett urval av resultaten från idrifttagningsfasen av denna nya radioobservatorium.

Annonser