Dimridåer om Pandemrix-biverkningar

Glaxosmithkline är ett brittiskt läkemedelsföretag som tillverkade Pandemrix

Dimridåer om Pandemrix-biverkningar

I SVT:s program »agenda« den 3 april uppmärksammades narkolepsi biverkningarna under medverkan av Maria Larsson, tidigare folkhälsominister, samt Anders Tegnell från Socialstyrelsen.Man sade där att narkolepsi som biverkning till Pandemrix förekom »i vårt land och i Finland men inte i uppenbarligen något annat land«. Detta är direkt felaktigt. Förutom drygt 60 rapporter i Finland har narkolepsi som biverkning av Pandemrix rapporterats i Tjeckien, Irland, Norge, USA och Frankrike. Fler länder är att vänta på grund av eftersläpningen i rapporteringen.Varför tonar man ned biverkningarna? En inte helt orimlig gissning är att Socialstyrelsen i samverkan med andra aktörer så här i efterhand vill rättfärdiga det drastiska beslutet att massvaccinera hela befolkningen. Själva beslutet var en logisk följd av det »förköpsavtal« som Sverige hade tecknat med läkemedelsföretaget Glaxo­ Smith Kline. Enligt detta avtal förband sig företaget att tillverka vaccin för den svenska befolkningen när WHO proklamerade pandemi, och när WHO väl hade tagit detta beslut var det naturligt att se

H1N1- viruset orsakade en ganska lindrig influensa. De länder (de allra flesta) som inte vaccinerade på samma sätt som i Sverige synes inte ha drabbats av fler allvarliga influensafall En korrekt information till allmänheten är viktig för förtroendet för myndigheterna.Faran är att den nuvarande desinformationen leder till en obefogad rädsla hos allmänheten för andra vaccinationer där biverkningsriskerna är bättre kända och mind­re. Det är givetvis mycket angeläget att man fortsätter att vaccinera mot t ex mässling och andra barnsjukdomar.

Curt Peterson
professor i klinisk farmakologi,
Hälsouniversitetet, Linköping
______________________
Finska Scientists identifierar länken emellan GlaxoSmithKlines svininfluensavaccinet Pandemrix och narkolepsi

Jämföra Pandemrix med Arepanrix, ett vaccin som används i Kanada med samma adjuvans, fann forskarna att Pandemrix hade mer av ett strukturellt förändrade virus nukleoprotein-en skillnad blyforskare Outi Vaarala hänföras till hur vaccinframställdes.

”Vaccinviruset sig har komponenterna i viruset. Det är också tänkt att innehålla virusprotein. Det finns inget extra om det, ”sade hon till Yle, Finlands nationella TV-bolag. ”Skillnaden var att Pandemrix hade ett viralt protein i en annan form och det fanns mer av det.”

_________________________

Varför framhärdade svenska myndigheter med Pandemrix?

Under hösten 2009 varnades allmänt i Sverige för en kommande pandemi i svininfluensa (H1N1).
Allmänheten uppmanades av myndigheter (Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet) att låta sig vaccineras.
Olika argument för detta anfördes i kampanjen – från skrämsel till solidaritetsskäl. Solidaritet mot vem eller vad kan man fråga sig – staten, big pharma, sjukvården eller befolkningen?

_________________________

Bipacksedel Pandemrix

Sällsynt
Allvarlig stickande eller dunkande smärta utmed en eller flera nerver
Lågt antal blodplättar vilket kan leda till blödning eller blåmärken
Mycket sällsynt
Vaskulit (inflammation i blodkärlen som kan orsaka hudutslag, ledvärk och njur
problem)
Neurologiska störningar såsom encefalomyelit (inflammation i centrala nervsystemet),
neurit (nervinflammation) och en typ av förlamning känd en Guillain-Barrés syndrom
Annonser