Den som har tolkningsföreträde på verkligheten, den har makt.

Det kan vara bra att känna till hur lobbyister jobbar och hur de tänker för att påverka och styra oss.

___________________________________________________________

Hur man får makt över politikerna eller ”Vi behöver en ny verklighetstolkning

”Vi behöver en ny verklighetstolkning som gör att sakerna faller på plats, ty maktens stabilaste fundament är kontrollen över begreppen och verklighetsuppfattningen. Det ideologiska herraväldet är säkrare än det som utövas med hjälp av stridsvagnar och bajonetter. Den som har tolkningsföreträde på verkligheten, den har makt.” Så skrev en gång dåvarande SAF:s konsult Patrik Engellau.  Ja det har vi märkt, att vi lever i en uppdiktar verklighet med påhittade (?) klimatförändringar, vilket ju gynnar teknikindustrin. Märkliga krav på vetenskapliga belägg i tid och otid. Det är därför vi inte längre har en försiktighetsprincip enligt Miljöbalken, den lyckades industrilobbyisterna  få bort. Den enda forskning som myndigheterna hänvisar till är industrins tillrättalagda forskning

___________________________________________________________

Teknikföretagarnas lobbing i maktens korridorer, att påverka, styra folkvalda politiker

”Lobbying handlar om att förse relevanta personer med information som de kan använda som beslutsunderlag. I vårt fall handlar det om att hålla t ex politiker underrättade om industrins förutsättningar, utmaningar och möjligheter. (detta uppdrag har VoF-medlemmar som med härskarteknik toppstyr politiska partier som Miljöpartiet och  alltså förlöjligar, kunniga och kritiska politiker)
Det kan vara frågor som rör utbildning, energi, export, produktkrav och forskning. Ett exempel på framgångsrik lobbying resulterade i att regeringen gav mer pengar till strategiska innovationsområden i forsknings- och innovationspropositionen.
Vi arbetar både i Sverige och EU – inte minst för att se till att samma spelregler gäller för alla. För vi måste ha vissa regler. Det ska till exempel inte kunna gå att göra en mindre finmaskig miljölagstiftning till en konkurrensfördel. Spelplanen ska vara jämn och väl anpassad till svenska företag.”
____________________________________________________________
Det var ett tag sedan jag sparade detta material nedan och det är inte säkert att länkarna fungerar

Om påverkan och lobbing (KO och Teknikföretagarna)

http://koutveckling.se/

K O Utveckling
framgång genom kvalificerad påverkan

 

 

K O Utveckling

framgång genom kvalificerad påverkan

Att påverka

Förmågan att kunna påverka andra människor är avgörande i många sammanhang.

Det är bland annat centralt inom management, försäljning, politik och marknadsföring.

Genom att utveckla sin förmåga att kunna påverka andra människor positivt kan en högre framgång uppnås i en rad situationer.

Man känner till de egenskaper, tankemönster och beteenden som är avgörande när det gäller förmågan att påverka andra människor positivt.

K O Utveckling applicerar metoder för påverkan inom framförallt två områden: politisk påverkan och försäljning.

Politisk påverkan – Lobbning

Förmågan att kunna påverka människor i en politisk struktur innebär ofta en extra stor utmaning.

Strukturer och processer i olika parlamentariska politiska sammanhang eller hos myndigheter kan vara komplicerade. Det kan vara svårt att hitta en ingång för att driva en politisk fråga.

Den ideologisk aspekten är också av betydelse. Vilka nyckelord och resonemang tilltalar just detta politiska parti eller denna beslutsperson?

Att på ett smidigt sätt nå framgång med politisk påverkan kräver kunskaper inom det politiska systemet och ideologisk anpassning samt förmågan att påverka andra människor

Vision

Majoriteten av K O Utvecklings kunder är kommersiella företag eller intresseföreningar.
Vi är övertygade om att dessa kunder kommer att söka lösningar som hjälper dom att gradvis förbättra sina affärsverksamheter.
Personalvård, motivationsträning, coachning och skapande av meningsfulla livssituationer är alla är exempel på områden som ökar i betydelse.
Grundad på denna tydliga trend har vi formulerat en långsiktig målsättning – en vision – mot vilken vi ska arbeta för att erhålla långsiktig framgång.

Visionen är som följer: Att bli värderad till Sveriges ledande leverantör av påverkanslösningar.

Vi ämnar att bli Sveriges ledande företag när det gäller lösningar för påverkansrelaterad verksamhet. Denna utveckling kan inte styras centralt, utan alla av oss spelar en viktig roll i att förverkliga detta för K O Utveckling. Det krävs känslighet i alla delar av företaget inför det vi behöver åstadkomma för att bli våra kunders bästa affärspartner.

 Medarbetare

Otto Rehbinder har ett förflutet inom Försvarsmakten, näringslivet och den politiska världen.

I dessa samhällsområden har han studerat och funnit gemensamma nämnare hos framgångsrika befattningshavare. En egenskap som är genomgående är förmågan att påverka andra människor.

Med NLP (Neuro Lingvistic Programming) som metod praktiserar Rehbinder tekniker som kan tillämpas för att utveckla personliga förmågor inom bland annat påverkan, motivation och kommunikation. Ur denna kompetens hämtas kunskaperna när det gäller försäljningsträning och coachning. Rehbinder har dessutom studerat, skrivit och föreläst om hur olika aktörer och mekanismer i praktiken styrt samhällsutvecklingen i det svenska samhället de senaste 40 åren. Detta i kombination med erfarenheter av det politiska systemet och kunskaper inom N

http://www.teknikforetagen.se/templates/OurWork____48.aspx

 

 

Om Teknikföretagarna

Teknikföretagen representerar mer än 3400 teknikföretag – Sveriges viktigaste företag. Våra medlemmar verkar inom flera områden. Telekommunikation, metallindustri, elektronik, industrimaskiner, datateknik, elkraft, instrumentteknik, optik, bilar, transporter och mycket annat.

Vi talar för företag som tillsammans har runt 300.000 anställda. De betyder mer för utvecklingen än någon annan sektor av näringslivet och är motorn i den svenska ekonomin. Hälften av exporten kommer härifrån. När vi höjer vår stämma kan vi därför göra det med tyngd och trovärdighet. Vi vet vad teknikföretag behöver för att utvecklas och växa.

Vår vision är att allt fler ska förstå att teknikföretag skapar tillväxt och välstånd.

Vårt arbete bedrivs via tre juridiska personer. Dels Föreningen Teknikföretagen i Sverige där medlemmarna utöver sitt demokratiska inflytande. Via föreningen tillvaratas medlemmarns intressen genom bland annat påverkansarbete samt information till myndigheter, politiker och en bred allmänhet om teknikföretags betydelse för ekonomi och tillväxt. Dels bedrivs arbete genom Teknikarbetsgivarna som är den del som tecknar kollektivavtal.

Därutöver bedrivs i Teknikföretagens Service i Sverige AB servicearbete till våra medlemsföretag – bland annat rådgivning och förhandlingstöd, utbildning, omvärldsbevakning, nätverksbygge samt hjälp vid myndighetskontakter.

Medlemsinloggning

 

 

Relaterade dokument

Sveriges viktigaste företag

Teknikföretagens service & tjänster

Teknikföretagens stadgar
Vår konkurrenskraft avgör

 

 

 

Se film om teknikföretags betydelse för Sverige

 

Vi arbetar med

Teknikföretagen är känd som Sveriges starkaste förhandlingsorganisation, men vi gör mer än förhandlar. Vi syns, vi hörs och vi tar plats i maktens korridorer, i Sverige och utomlands, för att påverka företagsklimatet i rätt riktning. Och vi ger våra medlemsföretag råd och information som underlättar i deras vardag. (jag som har rödmarkerat)

Klicka på något av ämnena i menyn ovan för att läsa mer om vad vi gör på respektive område.

Är ditt företag medlem i Teknikföretagen bör du logga in för att få tillgång till Affärsguiden, Arbetsgivarguiden samt Arbetsmiljöguiden. Där har vi bland annat samlat standard- och kollektivavtal, blanketter, checklistor, artiklar, länktips, kommentarer till AD-domar samt lättfattliga lag- och avtalstolkningar.

Medlemsinloggning

 

 

Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen för Sveriges viktigaste företag

Teknikföretagen Box 5510 114 85 Stockholm 08-782 08 00 info@teknikforetagen.se

 

Sammanställt av Solveig Silverin

Annonser