Energi och materia är samma sida av myntet – Einstein

En person på Facebook ville ha förklarat hur HAARP kan påverkar materia och orsaka jordbävningar. Jag gav då ett mer utförligt svar som jag lägger in här, och som också förklarar varför solen knappt avger radiovågor och mikrovågor och att vi därför knappt har naturliga mikrovågor på jorden, som nu används i de flesta trådlösa system som mobilsystemet, Wifi, Bluetooth m.m.  Mikrovågorna som nyttjas i dessa kommunikationssystem ligger runt 2,5 GHz och har en våglängd på 10 cm. Mikrovågsområdet är 1 m – 1 mm och slutar alltså där IR-ljuset tar vid, vid  1 mm.

I gränslandet kemi och fysik finns något som heter bindningsenergi. Bindningsenergin håller ihop alla atomer och molekyler och bildar materia. Som Einstein sa, energi och materia är samma sida av myntet.

Genom att slå sönder bindningsenergier i materian med hjälp av elektromagnetisk strålning, som är energi, med vissa frekvenser kan du enkelt finfördela materian beroende på hur mycket energi du tillför.

Elektromagnetisk strålning bildas när en elektron tillförs energi och hoppar upp i ett högre skal och får då högre lägesenergi. Detta kallas för att elektroner excitera. När elektronen ramlar ner igen avgår en foton alltså elektromagnetisk strålning, som ger sig iväg i ljusets hastighet.  Detta sker hela tiden i solen. Beroende ämne och var elektronen ramlar ner skapas en viss frekvens, våglängd, som då ger det synliga ljusets olika spektra med alla färger, UV-ljus och IR-ljus.

Mikrovågor har för långa våglängder och kan därför inte bildas naturligt på detta sätt, därför finns det knappt naturliga mikrovågor och radiovågor med längre frekvenser på jorden. Schumanresonanserna är de enda naturliga och extremt lågfrekventa vågrörelserna som uppkommer vid åskblixtrar.

Med HAARP tillför man alltså energi till materian på en enda punkt eller mindre område, vilket får bindningsenergierna mellan atomer och molekyler materien att brytas sönder och materian sönderfaller. Man kan därmed utlösa jordbävning, jordskred med elektromagnetisk strålning. Rent teoretiskt skulle man kunna klyva jorden mitt itu med elektromagnetisk strålning.

Det finns flera HAARP-anläggningar som är placerade runt om i  världen. Tillför man stora mängder energi från de olika HAARP-anläggningar och riktar strålningen i samma område kan man utlösa jordbävningar. Japanerna hade sett ljussken över epicentrum flera dagar före jordbävningen den 11 mars 2011. Nyttjade man liknande teknik den 11 september 2001.  Tornens materia försvann när de rasade. Vart tog all den enorma mängd  byggmaterial vägen från dessa jättebyggnader?  Man måste ha rätt att ställa frågan eftersom det är konstigt. Vad kommer då att hända år 2021?  Det verkar ju bli värre och värre. De har byggt om och/eller håller på att bygga om HAARP-anläggningarna för att öka styrkan.

Tidigare nyttjade man längre våglängder i HAARP då använde man den naturliga jonosfären som en ”reflektionsmatta”, men när man började nyttja kortare frekvenser som innehåller mer energi, var man tvungen att flytta ner jonosfären på lägre nivå runt 12 km. På denna höjd kan flygplan i hemlighet sprida miljögifter över oss och i vår biosfär. 

Genom att tillverkar en konstgjord jonosfär med hjälp av, för ändamålet konstruerad chemtrails, kan man joniserar med elektromagnetisk strålning dessa chemtrailspartiklar, med hjälp av LOFAR-systemen misstänker jag, då det syns tydligt i NASA-satellitbilder, att man sprider chemtrails över LOFAR-anläggningarna. Man kan säga att några galningar som har gott om pengar och vill bli rikare, kan nu med elektromagnetisk strålning manipulera precis allt. Energi och materia är samma sida av myntet, som sagt. Det är först och främst ett vapen mot allt och alla, som dessa psykopater leker med.

Frågan om påverkan på fisk: Vatten är ledande för vissa frekvenser vilket gör att man kan öka energin i ett område i vattnet och fiskarna som befinner sig där dör. Strålningen är så stark att den påverkar nervsystemet hos fisken så att den dör. Det är ju nerverna som ser till att kroppens alla organ fungerar ner till cellnivå. Kan du inget om kemi och fysik och fysiologi och inte förstår detta då rekommenderar jag att du skaffar dig grundkunskaperna i respektive ämne.