Är du sömnlös?

Se filmen: Är du sömnlös?

Mikrovågsstrålningen från den trådlösa tekniken gör folk sjuka. De stressrelaterade sjukdomarna har ökat dramatiskt sedan i slutet på 1990-talet enligt Socialstyrelsen.

Barn blir elöverkänsliga av WiFi i skolmiljön, men få vågar säga något och de som säger något om hälsoriskerna blir trakasserade av mobilindustrins lobbyister som de s k Vetenskap och Folkbildning. Denna förening har knutit till sig ett antal journalister som utöver massmedial hetsjakt på elöverkänsliga. De ger sig även på elöverkänsliga barn.

Det finns en läkare Mats Reimer, på Dagens Medicin, som ständigt trakasserar elöverkänsliga med elaka och förlöjligande inlägg. Inte nog med att elöverkänsliga har det svårt nog i samhället p g a den höga artificiella mikrovågsstrålningen, de blir trakasserade också av massmedia.

Ansvariga myndigheter och politiker vågar inte erkänna elöverkänslighet, eftersom de är rädda för att försäljningen skulle minska av den nya trådlösa tekniken. Aktieägarna är viktigare än folkhälsan.

Situationen för de elöverkänsliga i Sverige blir allt värre. Lobbyisterna har nu förstört Elöverkänsligas Riksförbund och utesluter många aktiva och kunniga medlemmar.

Om inte politikerna gör något snart för att minska strålningen i vår livsmiljö, finns risken för bestående och allvarliga DNA-skador hos hela befolkningen. I värsta fall är det redan försent. Det är inte bara cancer och elöverkänslighet som är en hälsorisk. Frågan är om allt fler barn kommer att födas med mutationer?

Annonser