Ingen hälsoriskprövningen har skett vid bygglovsprövningen av masten.

Ett intressant examensarbete av Sara Andersson och Anneli Welander från KTH 2005  Hanteringen av eventuella hälsorisker vid utbyggnaden av 3G-systemet i Sverige

Ger bra information om hur samhället gick till väga för att undvika miljöbalkens krav och hänsynsregler.

”Vid ansökan om ledningsrätt utgår lantmätaren från att hälsoriskprövningen skett
vid bygglovsprövningen av masten. Sakägare ges dock möjlighet att diskutera ingreppets omfattning vid sammanträdet. Operatören följer alltid de av
SSI rekommenderade gränsvärdena och ser därmed inte basstationen som
någon hälsorisk. Ytterst sällan söks det ledningsrätt för basstation av operatören, de föredrar att på frivillig väg komma överens”