Beslutet- Sektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället (TEN) Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK

Galleri

Sektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället (TEN) Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har nu producerat det slutliga förslaget till yttrande som vi rapporterade om nyligen. Powerwatch. Det skulle ha representerat ett stort steg framåt i erkännandet av elöverkänslighet … Läs mer

Ny form av miljöföroreningar

Galleri

http://www.parentsforsafetechnology.org/california-medical-association-resolution-on-wireless.html California Medical Association House of Delegates Resolution Wireless Standards Reevaluation 2014 Resolution 107- 14 PASSED Date Adopted Dec 7, 2014 Resolved 1    That CMA supports efforts to reevaluate microwave safety exposure levels associated with wireless communication devices, including consideration of … Läs mer

Den forskning som myndigheterna lutar sig mot gällande elöverkänslighet

Galleri

2015-02-25 begärde jag få ut all forskning som myndigheterna lutar sig mot gällande elöverkänslighet, för att granska dessa studier. Här finns de nu för granskning. Och som ni ser vad Fredrik Haux skriver är situationen förfärlig för de elöverkänsliga. Människor … Läs mer

Clas Tegenfeldts provokationsstudie på elöverkänsliga 98:6 Slutrapport av Dagmarprojektet

Galleri

IMGTegenfelds studie 98_6  Överläkare Ulf Flodin Yrkes- och miljömedicinskt centrum i Linköping, Agneta Seneby,  civilingenjör i Teknisk Fysik och Elektroteknik  Clas Tegenfeldt Ur rapporten: För spektra för elektriska fält inom I MHz – 1000 MHz fanns skillnader i styrka på … Läs mer

Falsifierbarhet – Vetenskapsteori använder falsifierbarhet som ett metodologiskt krav för att en teori ska anses vara vetenskaplig

Galleri

Om Vetenskapen Falsifikation leder till denna artikel, som behandlar det vetenskapsteoretiska begreppet falsifierbarhet. För falska kopior, se förfalskning. En man lever i hela sitt liv vid en sjö med bara svarta svanar. Han har empiriskt goda skäl att tro att … Läs mer

Mikrovågsstrålningen påverkar getingarna och tornseglarna

Mikrovågsstrålningen har varit hög under hela juli. Jag har fått bekräftat att strålningen dödar getingarna. Det är andra gången som denna radiosignal från söder slår ut getingbon på södersidan av huset. Men än mer markant är de två tornseglarparen som häckar på södersidan av huset. Det äldsta häckningsstället är över balkongen och ligger vid husets östra sida. På den sidan träffar radiosignalen som starkast och går diagonalt genom huset. När strålningen var som värst sommaren 2011 då häckade inte tornseglarparet över balkongen. Viktigt att veta att tornseglarna alltid återkommer till samma häckningsplats. Det andra paret häckar på södersidan mot väster ovanför altanen.

Strålningen (radiosignalen) har legat på konstant, relativt högt under juli så att jag själv mått dåligt.  Jag kan också konstatera att paret som häckade över balkongen övergivit platsen där strålningen är som starkast, medan de vid västra sidan återkommer på kvällen och båda flyger in i boet. Det mest intressanta är att paret över altanen har jag stört konstant. Jag har stått med huvudet uppe vid boet.  Jag har spikat, sågat, borrat och skruvat strax under eller intill boet. Presenningen över altanen har blåst och smällt och flaxat i vinden, intill boet och min halogenlampa lyser nästen rakt in i boet. Trots alla dessa störningar har de stannat kvar, medan de andra som aldrig blev störda har försvunnit. Det fanns varken ägg eller ungar i det boet. Jag kollade idag. Jag vet dock inte om de har några ägg eller ungar i boet på västra sidan. Det är alldeles tyst i boet.
 –
Även om det inte varit en varm sommar så har solen ändå lyst och blommorna har blommat. Normalt kommer både humlor, bin och getingar fram när det inte regnar, men det finns nästan inga humlor. Jag har sett  en humla vid enstaka tillfällen och det finns inte en enda geting. Bin har jag sett i klöverblommorna. Inte ett enda äpple i år på något av de tre äppelträden. Jag känner mig mest ledsen över att våra myndigheter ljuger om att strålningen är svag. Hur kan strålningen vara svag när den är flera miljarder högre än den naturliga bakgrundsstrålningen?  Läs sanningen om mikrovågor  HÄR

Getingarna försvann och en del hittades döda

Det har varit ”krig” nere i Skåne, kanske pågår det än. Jag fick en släng av det här i södra Kalmar län. För några dagar sedan var det hög strålning, jag vet inte hur länge radarsingalen varit påslagen eftersom jag den dagen inte varit hemma, men kände när jag kom hem att den var påslagen och väldigt stark.

Jag håller på att bygga altantak och när jag efteråt var upp och skulle spika fast läkten ordentligt (hade bara spikat upp dem med en spik tidigare) då upptäcker jag flera döda getingar på taket över ytterdörren. Jag såg heller inte till en enda flygande geting. Jag hade varit lite bekymrad över getingarna, med tanke på att står högt på en stege och riskera bli anfallen av getingar då jag skulle sätta fast taket intill deras bo. Getingarna hinner ju bli fler på några veckor då det skulle vara dags att sätta upp taket. Men som sagt det problemet löste tydligen radarsignalen som kan ligga på starkt från söder och träffar då södersidan på taket där getingarna har sina bon och tornseglarna. Tornseglarna har flyttat till andra sidan taket eller så är det ett nytt par. Men inga tornseglare häckar nu på gamla stället. Jag har inte sett till en enda geting, bi eller humla sedan denna radarsingal bestrålat min fastighet och omgivningen här.

Hoppas inte tornseglarnas ägg blev förstörda av strålningen från radarsignalen. De brukar normalt alltid få tre ungar.