Getingarna försvann och en del hittades döda

Det har varit ”krig” nere i Skåne, kanske pågår det än. Jag fick en släng av det här i södra Kalmar län. För några dagar sedan var det hög strålning, jag vet inte hur länge radarsignalen varit påslagen, eftersom jag den dagen inte varit hemma, men kände när jag kom hem att radiostrålningen var påslagen och väldigt stark.

Jag håller på att bygga altantak och när jag skulle spika fast takläkten, upptäcker jag flera döda getingar på taket över ytterdörren. Jag såg heller inte till en enda flygande geting. Jag hade varit lite bekymrad över getingarna, med tanke på att man står högt på en stege och riskerar bli anfallen av getingar, när man skall sätta fast taket intill deras bo. Getingarna hinner ju bli rätt många på några veckor. Men det problemet löste tydligen radarsignalen som kan ligga på starkt från söder och träffar då södersidan på taket där getingarna har sina bon, men också och tornseglarna. Tornseglarna har flyttat från den gamla häckningsplatsen eller så är det ett nytt par. Men jag har bara ett par häckande tornseglare. Inga tornseglare häckar nu på gamla stället.

Nu har jag inte sett till en enda geting, bi eller humla sedan denna radarsignal bestrålat min fastighet och omgivningen här. Jag känner ju strålningen som kommer och går oregelbundet. Jag behöver inget mätinstument, men som bevis måste jag kunna dokumentera strålningen med mätningar

Hoppas inte tornseglarnas ägg blev skadade av strålningen från radarsignalen. De brukar normalt få tre ungar.