3G – Hälsorisker – ”Lite svinn får vi räkna med”

När man skulle bygga ut 3G i börja på år 2000 och mobilindustrin reste runt och pratade om den nya trådlösa tekniken, då kunde man höra politiker säga, när det gäller hälsoriskerna: ” Lite svinn får vi räkna med.”
Dessa politiker visste inget om riskerna med mikrovågor däremot kände mobilindustrin till dem. Orden ”lite svinn får vi räkna med” kom troligen från mobilindustrin själv. Enligt IT-företagarna visste man om att 3G strålningen påverkade hjärnan och kunde ge sömnproblem, IT-företagarnas broschyr.

För att de elöverkänsliga inte skulle bli ett hinder inför mobilutbyggnaden lejde mobilindustrin professor Sture Lidén från karolinska institutet. Han sa i TV hösten 1995 att elöverkänslighet skulle tigas ihjäl.

Man kom överens om att landstingen och kommunerna skulle stödja mobilindustrin och sätta in trådlöst i skolor, daghem, äldrevård och landstingen skulle sätta in trådlöst på sjukhusen. Astrid Lindgrens sjukhus var det första, där man i första hand behandlar cancersjuka barn. Och cancern har ökat dramatiskt sedan mobiltelefonin byggdes ut.
Från vilka yrkesgrupper kommer de flesta långtidssjukskrivningarna jo från vård, skola och omsorg. Och som vi vet fungerar heller inte dessa institutioner.

Elever kan inte räkna längre, inte ens de som söker till KTH. Där har de fått inrätta en särskild mattekurs innan de kan börja på ordinarie utbildning.

Ras i mattekunskaper på KTH och Chalmers – Exponerat

Enligt Svenska Dagbladet var det 20% av civilingenjörsstudenterna på KTH och Chalmers som inte klarade av ett prov i matematik som var avsett för grundskolan. Det ska vara dubbelt som många som inte klarade av samma prov 1998. Jämfört med 1998 var det nu även bara hälften så många av studenterna som lyckades högsta poäng på provet.

För svag matteundervisning i grundskola och gymnasium, i kombination med en för generös betygsättning, ligger bakom problemen, tror Jana Madjarova, biträdande professor i matematik vid Chalmers, och säger till Svenska Dagbladet:
”Vi har många elever som jobbar jättehårt, men de kan inte kompensera för bristerna från grund- och gymnasieskolan.”