Mobilstrålningen kräver konstgjord jonosfär för att reflekteras tillbaka till jorden?

Postad första gången 1 mars 2016. Hade sammanlagt 4480 visningar under mars månad från 48 länder, som läste detta inlägg . Även 16 besök från Europeiska Unionen. Vilket tyder på relativt stort intresse för frågan, för dem som är intresserade av just denna teknik. Höghastighetskommunikation, som exempelvis 4G plus.

 

Daily Digest – John O. Brennan Speaks to CFR on Chemtrails

Tanken är att sprida chemtrails i stratosfären säger han, som en reflektion mot solljuset. Men vad som händer är att mikrovågorna kommer att reflekteras tillbaka till jorden. Normalt försvinner de ut genom atmosfären. Att reflektera tillbaka mikrovågorna till jorden är med stor sannolikhet ett syfte med aerosols spridning av metallpartiklar bland annat aluminium. Det tyder också på att spridning av chemrails är en planerad, bestående aktivitet då man också lobbar intensivt för GMO-grödor som är resistenta mot aluminium. Det man irriteras mest över, är att beslutsfattarna bestämt detta över folkets huvud och förnekar att det sker. SMHI har lejt personer som förföljer och hånar dem som dokumenterar med bilder hur himlen ser ut med alla konstiga moln och streck. Det är också  folket som kommer att påverkas med försämrad hälsa som följd. Framför allt då strålningen från mobiltelefonin öppnar blod- och hjärnbarriären sa att dessa metallgifter som sprids i lufthavet kan passera in genom hjärnan och skada den. Vad som händer med övrig naturmiljö, med höga gifthalter av aluminium i våra limniska vatten  eller förgiftning av grundvattnet tycks man inte bry sig om. Eller vilka skador som kommer att uppstå på allt övrigt liv tycks man heller inte bry sig om. Vi får inget veta, men vi både besprutas med miljögifter och bestrålas med skadlig mikrovågsstrålning nu dygnet runt.
2 dec 2013 ab (2)
Satellitbild 12 december 2013

Inlägget 1 mars 2016

Chemtrailsspridningen har ökat dramatiskt de senaste åren, men började i samband med utbyggnaden av 3G. Filmen: Satellitbilder bevisar spridning av aerosola miljögifter från flygplan – film till alla politiker
Jag som granskat satellitbilderna, har i min utbildning på Miljölinjen, Institutionen för Naturvetenskap med Teknik, Kalmar Högskola, 7,5 hp i flygbildstolkning. Jag har sedan 2009 dokumenterat med bilder, att aerosola miljögifter sprids med flygplan över sydöstra Småland där jag bor. Se bilder HÄR

Granskning av satellitbilder bevisar att man sprider kontinuerligt aerosola miljögifter över främst södra Sverige året om, samt över LOFAR- och LOIS antennsystem i norra Tyskland och Polen, samt Danmark, Holland och England. Dock har spridning av chemtrails ökat markant över Svealand de senaste åren. Chemtrailsspridning sker även över Sardinien (Italien) där det också står en LOFAR-antenn. Det måste finnas en logisk förklaring varför man sprider chemtrails, eftersom man riskerar skada allt liv på jorden, förgifta grundvattnet och alla biologiska naturresurser. Sverige är värst drabbat, eftersom man både sprider direkt över vårt land, men det som sprids i England, norra Tyskland och Polen faller till viss del även ner över Sverige.

En av mina teorier är att man ökar luftens ledningsförmåga (konduktivitet) genom att sprida metaller i luften, för att öka fältstyrkan hos mobilsystemen 3G och 4G. Detta fenomen kallas för diffraktion. Lägre frekvenser nyttjar ledningsförmågan över fuktiga vattenytor för att öka fältstyrkan. Men fukt hindrar och absorberar mikrovågor, vilket sänker fältstyrkan för kommunikationssystemen 3G och 4G. Kontaminerar man biosfären med metaller ökar fältstyrkan för mikrovågorna och täckningsgraden för 3G och 4G. Det är logiskt att det skulle kunna vara så. Påfyllning sker hela tiden, vilket syns på satellitbilderna.

Den andra teorin är, att man joniserar de artificiella molnen som man sprider över LOFAR antennsystem så att partiklarna fungerar som en konstgjord jonosfär på 10 km höjd. Eftersom man nyttjar kortare frekvenser behöver man en jonosfär på lägre höjd som kan reflektera kortare radiovågor. Vilket också är helt logiskt. Våglängder 10 m till 10 cm går igenom jonosfären och försvinner rakt ut i rymden, vilket är stora energiförluster för 3G och 4G-systemen. Skapar man en matta av joniserande metaller reflekteras mikrovågorna tillbaka på jorden. När man sänder med längre våglängder nyttjar man den naturliga jonosfären som ligger på högre höjd och fungerar som en spegel, vilket reflekterar tillbaka radiovågorna till jorden.

Jag hittade detta patent nedan den 2016-04-09, vilket styrker min teori om att man tillverkar en artificiell jonosfär, genom att bestråla artificiella moln.

United States Patent 4,686,605
Eastlund August 11, 1987

361/231

Metod och anordning för att förändra ett område i jordens atmosfär, jonosfär, och / eller magnetosfär
abstrakt
Den metod och anordning för att ändra åtminstone ett område som man valt föreligger normalt ovanför jordens yta. Området exciteras av elektroncyklotronresonans uppvärmning, att därigenom öka den laddade partikeldensitet . I sin ursprungsform  är cirkulär polariserad elektromagnetisk strålning , som sänds uppåt i riktning, i huvudsak parallellt med och längs med fältlinjen, som sträcker sig genom området för plasman som skall förändras. Strålningen sänds med en frekvens, som exciterar elektroncyklotronresonans för värme och accelerera de laddade partiklarna. Denna ökning i energi kan orsaka jonisering av neutrala partiklar som absorberas i den del i området och därigenom öka den laddade partikeldensitet i området.

En annan aspekt är, att eftersom man sprider chemtrails året, om även på vintern, fungerar dessa artificiella moln som lock och hindrar avkylningen av jorden under vinterhalvåret. Skapar man ett metallskikt fungerar ”metallfilten” som en reflektor och reflekterar tillbaka värmen till jorden, och kylan reflekteras bort från jorden precis som apotekets räddningsfilt av aluminium, men i jätteformat.

Om båda teknikerna används

1. öka fältstyrkan med metaller i lufthavet

2. skapandet av artificiella moln vintertid, då värmer mikrovågsstrålningen tillsammans med chemtrailen upp jordens troposfär.

Nästa miljöproblem är, att kontaminerar man jordbruksmarken med aluminium, då måste man odla med grödor som är resistenta mot aluminium. Även om jordens vanligaste metall är aluminium är det bundet och inte tillgängligt för växter. Aluminium är giftigt för både växter och djur. Eftersom man troligen sprider aluminium i tillgänglig form har Monsanto skapat  GMO som är resistent mot aluminium. Det är också Monsanto som tillverkar chemtrailen som sprids.

Mobilstrålning, chemtrails och GMO hänger troligen ihop. Tre gigantiska miljöförstörare, en industriverksamhet som hänsynslöst riskerar att skada och i värsta fall utplåna större delen jordens nuvarande liv, om det inte stoppas.

Sedan mobilindustrin började sprida mikrovågor i vår livsmiljö har också de neurologiska skadorna på människor ökat dramatiskt, samt cancer. Mobilstrålningens mikrovågor öppnar blod- och hjärnbarriären, vilket gör att dessa höga aluminiumhalter, som vi nu får i oss från chemtrailsspridningen, passerar igenom den skyddande blod- och hjärnbarriären, vilket kan leda till att stor del av befolkningen kommer att bli senil dementa, som exempelvis alzheimers.

Allvarliga skador på både däggdjur och sjöfågel har sedan en längre tid konstaterats i Blekinge, Skåne, Öland och på västkusten. Här sprids det som mest intensivt chemtrails, men här har man troligen också hög strålning från antennerna LOFAR och LOIS.  Man säger att de bara lyssnar av universum, men då kan man undra varför de hela tiden sprider chemtrails över dessa antenner. Täcker man för med moln, då hindrar man avlyssningen av rymden. Älgdöden är ett stort problem i Blekinge, så stort att landshövdingen där vädjat om mer forskning, för att förstå den mystiska älgsjukan.

Slutsats, när man släpper industrins tekniker och kemister lösa, då kan det bara sluta på ett sätt, enorm miljöförstöring, vilket miljöhistorien bevisat om och om igen. De politiker som tagit beslut om denna gigantiska miljöförstöring, är förfärligt okunniga personer, men de saknar även klokhet och förstånd.

Solveig Silverin, miljöingenjör

Referenser
1 Vibrerande radiospegla och långsmala plasmarännor.Jordens rymdmiljö studerad med nya radiomätmetoder av Bo Thidé, Institutet för rymdfysik,Uppsala och LOIS Space Centre,Växjö Bo Thidé Vibrerande 2004
 .
2 Institution för rymdfysik IRF
 .
3 Vetenskaplig_Teknologisk_Sakerhet_Samarbete_USA_vs_Sverige_2007
 .
4 H.R.2977 — Space Preservation Act of 2001 (Introduced in House – IH)
 .
5 Bo Thide´Jordens rymdmiljö studerad med nya radiomätmetoder
 .
6 Linköpings Universitet Intresset ökar för storskaliga ingenjörsprojekt för att minska effekterna av den globala uppvärmningen.
 .
7 Linköping University Climate Engineering Programme (LUCE)
 .
8 Om LOFAR Chalmers Tekniska Högskola
 .
9 Om LOIS Uppsala universitet, Blekinge tekniska högskola, samt Kalmar och Växjö högskolor
______________________________________________________________

-USA patent 1987 Metod och anordning för att förändra ett område i jordens atmosfär, jonosfär, och / eller magnetosfär

– Vibrerande radiospegla och långsmala plasmarännor  Jordens rymdmiljö studerad med nya radiomätmetoder av Bo Thidé. Institutet för rymdfysik,Uppsala och LOIS Space Centre,Växjö Thide Vibrerande 2004

– SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) Sjukdomsläget hos vilt årsrapport 2009