Symptom

Dokumenterade symptom hos fackföreningarna SIF, TCO, Forskningsrådet för Arbetsmiljö och Socialvetenskap, Elöverkänsligas föreningar, Folkhälsomyndigheten. Symptomen uppkommer i närheten till elektriska apparater och trådlösa kommunikationssystem (WiFi, mobiltelefoni, DECT-telefoner, smarta elmätare, GSM, 3G, 4G etc). Symptomen försvinner om den elöverkänsliga personen vistas i en lågstrålande och elsanerad miljö.

Symptomen är främst fysisk smärta och olika typer av svåra obehag som gör att man fungerar sämre i det dagliga livet. I vissa fall är symtomen svårt handikappande.

Olika symptom uppkommer vid olika typer av elektromagnetiska fält och är individuellt hur mycket man påverkas:

 

Hud

 • rodnad
 • domningar
 • smärtsam sveda
 • värk
 • känselbortfall
 • stickningar

 

Ögon

 • Sveda
 • dimsyn
 • trötthet i ögonen
 • ljuskänslig
 • rinnande eller torra ögon
 • tunnelseende

 

Slemhinnor

 • störningar i mag- och tarmfunktionen som magont och diarré
 • slembildning i luftrören
 • näsblod

 

Hjärna och centrala nervsystemet

 • yrsel
 • koordinationsproblem
 • koncentrationsproblem
 • minnessvårigheter
 • extremt stresskänslig
 • ADHD-liknande symtom
 • ljudkänslig
 • kramper
 • i svåra fall epilepsilliknande anfall
 • i svåra fall medvetslöshet

 

Muskler och perifera nervsystemet

 • Ofrivilliga sammandragningar i muskler
 • inre kroppsliga skakningar, darrningar,  vibrationer
 • myrkrypningar i armar och ben
 • påverkan på autonoma nervsystemet hjärta, andningsfunktionen, urinblåsa etc
 • muskelsvag
 • muskelkramper
 • muskelvärk
 • muskelinflammationer

 

Allmäntillstånd

 • extrem trötthet
 • illamående
 • huvudvärk
 • utmattning
 • influensaliknande symtom
 • feberkänsla
 • inre kroppslig sveda och värk i luftrör och mage, samtidigt utmattning och fysisk svaghet och synstörningar
 • ledvärk