Svar från våra ansvariga myndigheter SSM, PTS och Folkhälsomyndigheten gällande elöverkänslighet

Galleri

Folkhälsomyndigheten hänvisar till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Strålsäkerhetsmyndigheten hänvisar till Folkhälsomyndigheten och Post och Telestyrelsen (PTS) hänvisar till SSM Svar från SSM Hej Solveig Tack för dina brev till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Frågor som rör elöverkänslighet är Folkhälsomyndighetens ansvarsområde, så i det … Läs mer

Effekttätheten är inte avgörande hur artificiell mikrovågsstrålning påverkar kroppen, det är sändartekniken och genomträngningsförmågan

Galleri

Detta är värt att veta det är inte effekttätheten som avgör hur mycket strålningen påverkar kroppen, det är sändningstekniken (modulation, bärvåg). Ett referensvärde i effekttäthet säger inget om hur mycket den artificiella mikrovågsstrålningen påverkar kroppsfunktionen. Det är genomträngningsförmågan som avgör … Läs mer

Artificiell plasmaspegel för bredbandssystem- HAARP-systemen bränner hål i ozonskiktet?

Galleri

Detta galleri innehåller 2 bilder.

Två intressanta US-patent Med anledning av att man använder HAARP, Jonosonden uppfanns redan 1926. På 1950- och 60-talen fanns c:a 200 jonosonder i kontinuerlig drift utspridda över hela världen. Baserat på observationer från dessa utarbetades radioprognoser för att bestämma lämpliga … Läs mer