5G

Jag har funderat på 5G som kommer att använda kortare frekvenser ända upp mot IR-ljuset i LED-lampor en sammankoppling mellan optisk fiber och trådlöst. Tror dessa frekvenser kommer att ställa till med kalabalik hos djur med värmeseende, men risk för skada på ögonen då det ligger mycket nära det synliga ljuset och ögats receptorer kan överansträngas.
Man diskuterar annars dessa frekvenser
”Undersökningar av 5G-näten startar på höga frekvenser
Förhandlingarna om frekvensband som ska undersökas för 5G-teknologi pågick till slutet av konferensen. Undersökningarna koncentrerar sig på frekvenser mellan 24,25 GHz och 86 GHz, som är betydligt högre än de frekvenser som används för bredbandsnät i dag. Syftet var att välja en begränsad mängd frekvensband mellan 6 och 100 GHz. Finland stödde förslaget att konferensen också skulle fatta beslut om undersökning av lägre frekvensområden (6 – 20 GHz)”
.
Dessa frekvenser finns inte naturligt i vår livsmiljö eller ytterst svagt, än mindre artificiell mikrovågsstrålning. Trots all forskning som visar på skadliga effekter kör industrin och ansvariga politikerna och myndigheter med gasen i botten och ökar den artificiella mikrovågsstrålningen, tvångsbestrålningen än mer. Ingen ansvarig myndighet ställer krav på att industrin skall vetenskapligt bevisa att den artificiella mikrovågsstrålningen är ofarlig för hälsa och miljö.