Kontaktuppgifter till Myndigheten för Delaktighet

Här är kontakt uppgifter till Myndigheten för Delaktighet Rivkraft:

Informera till dina elöverkänsliga vänner att det finns en pappersenkät som elöverkänsliga kan använda.
Om du har frågor går det bra att kontakta Myndigheten för delaktighet . Telefonnummer: 08-600 84 35 eller 08-600 84 00. E-postadress: rivkraft@mfd.se