Effekttätheten är inte avgörande hur artificiell mikrovågsstrålning påverkar kroppen, det är sändartekniken och genomträngningsförmågan

Detta är värt att veta det är inte effekttätheten som avgör hur mycket strålningen påverkar kroppen, det är sändningstekniken (modulation, bärvåg). Ett referensvärde i effekttäthet säger inget om hur mycket den artificiella mikrovågsstrålningen påverkar kroppsfunktionen. Det är genomträngningsförmågan som avgör hur farlig strålningen är, vilket jag upptäckt då en ny antenn kommit upp 500 meter från mig. Strålningen är inte så hög men den påverkar mig oerhört starkt neurologiskt.

Mejl till ansvariga myndigheter:
Jag har nu fått en sändare 500 meter från mig, som ser ut som en liten oskyldig pinne. Strålningen in i mitt hus är högst där upp och ligger som högst på 0,165 µW/m^2. På nedre botten kan jag inte höra den som ljud och nivån överstiger inte de värde jag brukar ha.

Trots att effektenheten är låg påverkar den min kropp väldigt starkt framför allt neurologiskt, men strålningen tar sig igenom tre lager aluminiumfolie plus avskärmande tyg. Skulle de öka strålningen bara lite till skulle nog inte hjärtat klara det. Jag vet inte om de använder en bärvåg som har längre frekvenser eller om det är modulationen som är så djävlig. Vilket fall som helst är det genomträngningsförmågan som bestämmer hur den tar sig igenom material och påverkar kroppsfunktionen.

Effekttätheten har alltså inte den avgörande betydelsen hur mycket den påverkar en biologisk kropp och hur vågen tar sig igenom material och biologisk vävnad. Ett referensvärde för effekttäthet har inget biologiskt skydd alls eftersom sändartekniken har egenskaper som ger så stark påverkan trots låg effekttäthet, att de skulle kunna döda en människa med svagt hjärta. Ett vapen? Finns det en enhet för genomträngningsförmåga?? I så fall borde det finnas ett gränsvärde för det

Mäter med Gigahertz HF 59B med förstärkare 15 dB. Känslighet 51 dB µV/m. Signalen liknar 3G och 4G.