Folk är oroliga att, Folkhälsomyndigheten skall förespråka tvångsvaccinering

En del är rädda att Folkhälsomyndigheten kommer att sätta igång tvångsvaccineringar. Misstanken är inte ogrundad deras Författningssamling handlar mest om smitta som:   Bildandet av den nya myndigheten ger också bättre möjligheter att effektivt arbeta både på EU-nivå och i andra internationella sammanhang.

Lite längre ner står det: stödja smittskyddsarbetet med epidemiologiska och mikrobiologiska analyser. Författningssamlingen SFS 2013:1020, som handlar mest om smitta kan göra vems som helst orolig läs sidorna 2 – 4 under rubrik Uppdrag och forskningsverksamhet lite smakprov här i  3§