Svar från våra ansvariga myndigheter SSM, PTS och Folkhälsomyndigheten gällande elöverkänslighet

Folkhälsomyndigheten hänvisar till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Strålsäkerhetsmyndigheten hänvisar till Folkhälsomyndigheten och Post och Telestyrelsen (PTS) hänvisar till SSM

Svar från SSM
Hej Solveig
Tack för dina brev till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Frågor som rör elöverkänslighet är Folkhälsomyndighetens ansvarsområde, så i det här fallet hänvisar jag till dem.

Vänliga hälsningar
Sara Sundin

Sara Sundin, PhD
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

Utredare

Enhet Miljöövervakning
Avd. för Strålskydd
___________________________________________________

Svar från Folkhälsomyndigheten:
Hej Solveig

Folkhälsomyndigheten grundar sina ställningstaganden gällande elöverkänslighet på den sammantagna forskningen i frågan, kunskapssammanställningar från SSM:s vetenskapliga råd, FAS, (numera Forte), WHO och SCENIHR.

Fredrik Haux

Med vänlig hälsning

Folkhälsomyndigheten Hälsoskydd
halsoskydd@folkhalsomyndigheten.se
www.folkhalsomyndigheten.se/livsv…/miljohalsa-och-halsoskydd
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. För ytterligare information besök gärna: http://www.folkhalsomyndigheten.s

Vårt uppdrag inom området hälsoskydd och miljöhälsa är att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön. Vi vägleder kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder samt länsstyrelsen när det gäller miljöbalkens regler om…
folkhalsomyndigheten.se
__________________________________________
Svar från PTS

Hej,

PTS ger tillstånd att använda ett visst frekvensutrymme. Det är som sagt Strålsäkerhetsmyndigheten som är ansvarig myndighet för dessa frågor.

Med vänlig hälsning

Louise Modin

_________________________________
Post- och telestyrelsen (PTS)
Avdelningen för Samhällsfrågor
Enheten för konsumenträttigheter
www.pts.se