US 20070215946 A1, artificiell plasmaspegel för bredbandssystem 20 september 2007

Galleri

US 20070215946 A1 20 sept 2007 US-patent kopplat till detta patent: US4253190 *10 apr 1979 Kommunikationssystem med hjälp av en spegel som hålls i yttre rymden genom elektromagnetisk strålning tryck Sammanfattning Ett förfarande och system beskrivs för sändning av elektromagnetisk … Läs mer

US-patent US 4253190 A, 1981

Galleri

US-patent US 4253190 A Sammanfattning Ett förfarande och system beskrivs för sändning av elektromagnetisk strålning genom att använda en kommunikations spegel belägen mellan ca 100 kilometer och omkring 200 kilometer ovanför marken. Kommunikations spegeln hålls alltså ovanför atmosfären genom trycket … Läs mer

US-patent 4686605 – Metod och anordning för att förändra ett område i jordens atmosfär, jonosfär, och/eller magnetosfär, 1987

Galleri

USA-patent 4686605 Metod och anordning för att förändra ett område i jordens atmosfär, jonosfär, och / eller magnetosfär, 11 augusti 1987 1. En metod för att förändra åtminstone en region som normalt finns ovanför jordens yta med elektromagnetisk strålning med … Läs mer

Länkar till Elektromagnetiska experiment i atmosfären och geoingineering

Galleri

Jag har samlat flera intressanta länkar på denna sida till olika atmosfäriska experiment samt länkar till US-patent, som bekräftar experiment med HAARP-anläggningar och som med stor sannolikhet kan användas som vapen genom att bestråla ett brett markområde, alltså slå ut … Läs mer

”- – det svåraste är att ha mist friheten, att inte bli tagen på allvar, all denna fysiska smärta och inte få den hjälp man behöver.”

Galleri

Detta galleri innehåller 8 bilder.

Lena blev elöverkänslig av en mobilmast som sattes upp 500 meter från bostaden. Hon har tvingats byta bostad fyra gånger, på grund av omgivningens strålning. Lenas ekonomiska förslut på grund av strålskadan och funktionsnedsättningen elöverkänslighet hitintills: 435.000 kronor ”- – … Läs mer

De elöverkänsligas livssituation ur ett hälsopromotivt perspektiv

Galleri

Sammanfattning Syftet med uppsatsen är att beskriva och diskutera de elöverkänsligas livssituation utifrån ett hälsopromotivt perspektiv. Detta uppnås genom en kvalitativ granskning av 331 brev skrivna av personer med egen erfarenhet av elöverkänslighet. Elöverkänslighet är ett belastningsfenomen som uppträder i … Läs mer