Frågor till Uppsalainitiativet

Hej!
1. Er klimatkurva/illustration över hur temperaturen ökar borde börja vid ungefär för 10 000 år sedan. Ni börjar vid 1800-talet då vi befinner oss i slutet på en mycket kall period (lilla istiden). Om man visar hur temperaturkurvan ser ut från 10 000 sedan får man en bättre bild över en mer relevant temperaturförändringarna.

2. Den mätstation man främst hänvisar till som bevis för ökad koldioxidhalt är den på Mauna Loa på Hawaii. Mätstationen står där, för att hålla koll på vulkanens aktivitet. Vulkanen som är världens största aktiva vulkan hade ett stort utbrott 1984. Men enligt uppgifter har den dagliga utbrott, alltså den är mycket aktiv, vilket också gör att koldioxidhalten är hög i mätstationen. Har ni någon närmre koll på detta? Viktigt är, att Naturvårdsverket hänvisar till denna mätstation, vilket förvånar mig En statlig myndighet borde vara mer kritisk till var mätvärdena kommer ifrån. Aspekten att vi fäller stora arealer djungel i Sydamerika borde öka koldioxidhalten.

2. Man påstår att den lilla ökning av koldioxidhalten försurar haven. med tanke på att vi hade enorma svavelutsläpp från kolkraftsindustrin etc under flera årtionden och trots det försurades inte haven, men lite koldioxid försurar nu plötsligt havet. Dessutom tar det flera 100 år att försura havet, det är ju rätt stor vattenvolym vi pratar om. Dessutom tillförs stora mängder näringsämnen och buffrande ämnen från land till havet vid erodering. Påståendet att haven försuras är som jag ser det ren lögn. Vad har ni för synpunkter?

3. Klimatmötet i Köpenhamn 2009 tog upp geoengineering , så det är en realitet att de sprider chemtrails, vilket ökat kraftigt detta år. Jag bor i södra Sverige och har dokumenterat detta sedan 2009 då jag själv upptäcker dessa enorma spår efter flygplan. Jag har även konstaterat att chemtrails sprids vid militära aktivitet, jag bor nära Karlskrona.Men det sprids numera dagligen, så jag antar att det är för att minska uppvärmningen också. Men om man vill minska uppvärmningen varför sprider man då lika intensivt på vintern. Man lägger ju locket på och ökar uppvärmningen istället. Har ni någon förklaring på detta?

4. Den naturliga bakgrundsstrålningen av mikrovågor/radiovågor är mycket svag. Med mobiltelefonin har denna typ av strålning ökat flera miljarder i biosfären sedan 1990-talet. Det finns ju mycket vattenånga i Troposfären och mikrovågor absorberas i vatten. Jag anser att denna enorma mängd av mikrovågor borde värma upp lufthavet. En sändare avger: ”Vanligt är att en mobilbasantenn håller 20-30 dBd i gain = 2 000 – 20 000 Watt utstrålad effekt.
Alltså 20 watt med antennförstärkning 100 ggr ger en uteffekt på 2000 verkliga Watt. Den normala uteffekten är mellan 2000 – 20 000 Watt i varje lob som utgår från en sändarantenn.”

Hur mycket värmeenergin blir det tillsammans med alla antenner man satt upp på norra halvklotet exempelvis och som strålar dygnet runt, plus miljarder mobil/Ipad-aktiviteter mm. Plus HAARP och LOFAR-antennerna, som sänder med 500 kW exklusive antennförstärkning. Anser ni att denna energi från den artificiella mikrovågsstrålningen skulle vara försumbar? Utsläppen från industrin var också försumbar sa experterna på 60-talet och det var den inte. Mikrovågsstrålningen från mobiltelefonin kan omöjligen vara försumbar.

Mvh Solveig Silverin