Hjärnan krymper av mobilen

Man känner till att hjärnan krymper vid långvarig stress. Den 15 oktober 2016 publiceras en artikel där, forskarna upptäckt i flera studier att hjärnan krymper av mobilstrålningen eller mobilanvändningen. Det är i och för sig inte konstigt. Man kände redan till i slutet på 1990-talet att 3G-strålningen påverkar hjärnan och ger bland annat sömnproblem, vilket bör tolkas som att hjärnan stimuleras/stressas av strålningen. Vid långvarig påverkan kan inte hjärnan kompensera för denna ständiga hjärnstress, vilket så småningom leder till utmattningssyndrom eller i värsta fall elöverkänslighet. Dessa två sjukdomar är bland annat orsaken till den ökande långtidssjukskrivningarna enligt Örebro Landsting  Forskningsstrategi Elöverkänslighet, Utmattningssyndrom är sjukdomar som ökar mest.

Forskning visar att vår hjärna kan förändras eller till och med krympa av att vi ständigt är uppkopplade med mobiler, läsplattor och datorer. I en rapport från Internetstiftelsen använder var tredje tvååring internet och bara tre procent av befolkningen saknar mobil.

Nu visar forskning att våra hjärnor kan förändras av att vi numera så intensivt använder internet, inte minst i våra mobiler. Vissa studier tyder till och med på att delar av hjärnan bokstavligen krymper, något som man tidigare sett som ett resultat av långvarig stress.

Eftersom man redan tidigt kände till att strålningen påverkar hjärnan, kan man misstänka att det är främst strålningen som stressar hjärnan och inte företeelsen att man tar in mycket information. Under evolutionen har hjärnan vuxit hela tiden på oss människor, att påstå att det är något positivt att hjärnan krymper bör man ta med en nypa salt. Man har sett att långtidsminnet försämras, vilket definitivt inte är positivt. Det tyder på en tillbakabildning av vår intelligens, som kan leda till oförmåga att se sammanhang utifrån tidigare erfarenheter eftersom man inte kommer ihåg sina erfarenheter. Det kreativa tänkandet kommer att minska, då vi behöver kunskaper för att skapa nya idéer och lösningar på olika problem. Vi behöver kunskaper för att utvecklas, både som individer men också för att skapa fungerande samhällen. Minns man inte det man lärt sig, kan man omöjligen fungera som en normalt begåvad människa. IQ kommer att minska dramatiskt

Solveig Silverin, miljöingenjör