Värdlandsavtalet och vårt hemliga avtal med USA, ger USA fri tillgång till, att i hemlighet, utföra experiment på svenska befolkningen?

Det hemliga avtalet 2008:58 Ett säkerhetsskyddsavtal med USA som Jonas Hafström skrivit på, alltså inte regeringen.

 Värdlandsavtalet Ds 2015:39  och  Beslutet den 25 maj 2016

Men är USA verkligen en seriös och pålitlig vän för Sveriges bästa?  Här vill jag presentera vad  USA är kapabla till att i Hemlighet utföra experiment på människor


Förorening av dricksvattentäkter i Sverige

Tre gånger finns det misstanke om att NATO/USA spridit bakterier i dricksvatten i Sverige, så att folk blivit sjuka och om jag inte minns fel dog en person. Varje gång detta hände var svenska försvaret just i det området med USA/NATO och hade militära övningar.

Första gången det hände var i Östersunds kommun 26 nov 2010. Mitt i vintern. förorenades dricksvattnet med den encelliga parasiten Cryptosporidiumen hominisi, en parasit som finns i varma länder. Hur hamnade den i Östersunds vattentäkt? Totalt beräknades uppåt 30 000 personer ha drabbats av smittan från parasiten. Vissa blev sjuka i flera omgångar. 65 personer blev så sjuka att de vårdades på sjukhus

I Skellefteå kommun i mitten av april 2011 inträffade ytterligare ett utbrott av Cryptosporidium hominis. Här kunde man inte säkerställa källan och  utredningen lades ner.

Senaste utbrottet skedde måndagen den 22 juni 2015, då förorenades  dricksvattnet i flera byar utanför Kristianstad.  NATO/USA hade vid  det tillfället övningar i Skåne.  Vid ett annat tillfälle fick plötsligt folk en mystisk svampsjukdom, också då hade NATO/USA haft övning i området.

Värdlandsavtalet ger USA/NATO fri tillgång till Svenskt territorium och med det hemliga avtalet som Sverige har skrivit på med  USA, kan USA utföra hemliga experiment på befolkningen i Sverige? Det intressanta är att det inte är regeringen som skrivit på avtalet, utan en privat person. Vad är skälet till det? Att regeringen skall slippa stå ansvariga för vad USA gör för experiment på svenska befolkningen i hemlighet?

Med tanke på den långa lista av experiment på människor som utförts av USA och deras intressenter genom åren, kan man misstänka att den påhittade svininfluensapandemin då WHO ändrade kriterierna för en pandemi, också var ett experiment. I så fall ett experiment som orsakade 100-tals fullt friska barn ett livslångt, svårt handklapp narkolepsi, med vaccinet Pandemrix som inte var väl undersökt.  Det Pandemrix vaccin som man köpt in till Sverige hade både squalene, höga doser av arsenik och tenn samt kvicksilver (som är ett konserveringsmedel)  i vaccinet. Med andra ord ett vaccin med starka gifter som man sprutade in subkutant, vilket tas upp direkt av blodet. Med den höga artificiella mikrovågsstrålningen, som öppnar den skyddande blod-hjärnbarriären, var det möjligt för dessa gifter att ta sig in i hjärnan och skada den?

 Allt fler barn får nu också kronisk värk enligt Smärtmottagningarna för barn och unga i Stockholm och Lund. Man undrar om de tidigare kända egenskaperna hos squalene som orsakat soldater i Gulfkriget muskelvärk, är orsaken?

Med tanke på att det inte var en pandemi enligt tidigare kriterier, har man svårt att förlika sig med dessa onödiga läkemedelsskador på vår unga generation med ett vaccin som inte var väl undersökt. Och hur är det med Gardasil, är det också experiment?  Gardasil innehåller ämnen som ger sterilitet och/eller fosterskador? Och varför propagerar Läkemedelsverket för ett vaccin mot virus, då man vet att virus muterar hela tiden och gör vaccinet  så småningom verkningslöst? Risken är att man istället blir mer infektionskänslig, då immunförsvaret inte uppdaterar sig successivt som är den normala anpassningen. till de ständigt nya varianterna av virus och bakterier, vilket Läkemedelsverket bör känna till.

Söker man på Google så dyker det upp mystiska sjukdomar över allt i världen. År 2015 i USA får barn en mystisk polioliknande sjukdom (D68) som plötsligt dyker upp från ingenstans. I Europa har fyra länder, däribland Norge, rapporterat tio fall av D68 i kombination med muskelsvaghet och/eller förlamning. I november upptäcktes viruset för första gången i Sverige. Hittills har smittan konstaterats hos sex svenska barn, dock inga med allvarligare symtom.

Galna ko-sjukan (CWD, Chronic Wasting Disease) har plötsligt drabbat älgar i Norge. Man hade tidigare konstaterat att älgar i Kanada hade smittats med galna ko-sjukan, men hur hamnade sjukdomen hos Norska älgar? I Sverige har vi en annan mystisk sjukdom som drabbar älgar i främst södra Sverige där USA/NATO sprider mest chemtrails.

Detta är bara ett  litet axplock över alla mystiska sjukdomar, infektioner som plötsligt dyker upp från ingenstans på alla möjliga ställen. Med den gedigna listan av experiment som USA kan uppvisa, skulle det inte förvåna ett dugg, om det mesta av mystiska sjukdomar kommer från USA och deras experiment.

Med den gedigna listan av experiment på människor, som utförts av USA och deras intressenter genom åren, kan man snarare misstänka att svenska befolkningen nu är USA:s försökskaniner för militära ändamål och annat? Det ligger ju nära till hands att misstänka det. Var förgiftningar av våra dricksvatten ett USA-experiment?  Vad blir det här näst, med de enorma mängder av kemikalier som USA/Monsanto sprider över Sverige och andra länder med flygplan? Jag betvivlar att spridningen har med minskningen av den globala uppvärmningen att göra, då det sprids intensivt när NATO/USA är här och använder svenskt territorium för militära ändamål.

.
Eftersom USA tillhör världens mest aggressiva land som har inskrivit i sin lag, att de får göra experiment i hemlighet på sin befolkning, så känner jag mig definitivt inte trygg med dessa avtal med USA. Blir folk sjuka, skadade eller dör  av experiment i vårt land, så får inte detta röjas om inte USA tillåter det. Ett litet utdrag ur avtalet:

2. Mottagarparten får inte förmedla eller röja sekretessbelagd information till 1) personer som är medborgare i ett tredjeland, 2) internationella organisationer eller 3) allmänheten utan att sändarparten i förväg har gett sitt skriftliga tillstånd.

3. Inget i dessa förfaranden ska tolkas som rätt att lämna ut, använda, utbyta eller röja information om immateriella rättigheter förrän ett särskilt skriftligt tillstånd har erhållits från innehavaren av dessa rättigheter.

När Sverige skriver på Värdlandsavtalet den 26 maj 2016, ökar den militära strålningen markant redan dagen efter, likaså spridning av aerosola miljögifter från flygplan intensifieras. Chemtrailsspridning är ett exempel på ett hemligt experiment som myndigheterna förnekar, eftersom det är USA som bestämmer över sina rättigheter i Sverige, enligt avtal med Sverige.


Ett exempel vad USA är kapabla till att göra mot sina egna

Det finns många frågetecken kring den s k terrorattacken den 11 september 2011 mot World Trade Center där ungefär 3000 människor dog. Jag vill därför visa hur det ser ut när man spränger ner höga hus under kontrollerade former och sedan visa att tornen faller precis som vid en kontrollerad sprängning. Jämför  HÄR .
I filmen på tornen ser man i punkten 1:01 hur första tornet sjunker ihop. Vid 1:26 sjunker andra tornet ihop vilket är konstigt. Det brinner bara upptill, ändå sjunker hela tornet ihop. Genom tusentals små sprängladdningar (?) är det svårt att förstå att det som smäller är just sprängladdningar. Hade inte detta varit en kontrollerad sprängning hade tornen stått kvar som skelett och delar fallit ner på omgivande hus när flygplanen tränger genom huskroppen.

Ett tredje hus som inte träffades av något flygplan sjunker också plötsligt ihop. Varför?

Är det så, att USA inte drar sig för att döda sina egna för att driva igenom sina krig? Med detta land har alltså alliansregeringen, bakom ryggen på svenska folket, skrivit hemliga avtal, att USA får utföra experiment i Sverige under sekretess.

Solveig Silverin