EEG studierna visar effekter av pulsad GSM-signal på alfa-bandet, medan icke-pulsade signal inte visar effekter

Galleri

Med tanke på att man känner till vetenskapligt att pulsad signal, som finns i den artificiella strålningen, ger effekter på hjärnan, då undrar man varför man använder rena opulsade signaler från specialgjorda mobiler i provokationstester på elöverkänsliga? Det är den … Läs mer