Hudcancern har ökat upp till 6 procent de senaste 20 åren.

Antalet svenska fall av den ovanliga men snabbväxande och livshotande hudcancerformen Merkelcellskarcinom har fördubblats på 20 år. Det visar en ny studie vid Sahlgrenska akademin. För 20 år sedan startade också det första digitala mobilsystemet av artificiella mikrovågor GSM 900. Något år senare byggdes GSM 1800  ut och runt 2003 byggdes 3G ut och tusentals 3g-sändare (basstationer) placerades runt om i vår livsmiljö som sänder artificiella mikrovågor dygnet runt. Mikrovågor passerar genom väggar, samt genom vår hud och genom kroppens vävnader in till de inre organen. UV-ljuset kan ge hudcancer och det är ingen termisk effekt, varför skulle inte artificiella mikrovågor ha samma effekt på biologisk vävnad som UV-ljus båda typerna av våglängder tränger igenom huden.

De senaste decennierna har vi sett en lavinartad ökning av antalet fall av hudcancer i Sverige. De tre viktigaste formerna av hudcancer – malignt melanom, skivepitelcancer och basalcellscancer – ökar med cirka 5-6 procent per år.

Det finns dock ett stort antal ovanligare former av hudcancer som inte är lika välstuderade. En av de viktigaste ovanliga formerna av hudcancer är Merkelcellskarcinom (MCC, merkel cell carcinoma). Dessa hudtumörer är snabbväxande och livshotande vilket gör att en mycket tidig diagnos är avgörande.  (Källa Sahlgrenska akademin 2016-05-23    )