EEG studierna visar effekter av pulsad GSM-signal på alfa-bandet, medan icke-pulsade signal inte visar effekter

Med tanke på att man känner till vetenskapligt att pulsad signal, som finns i den artificiella strålningen, ger effekter på hjärnan, då undrar man varför man använder rena opulsade signaler från specialgjorda mobiler i provokationstester på elöverkänsliga? Det är den artificiella strålningen som gör folk sjuka, inte ett jämt brus.

Report number: 2010:44
ISSN: 2000-0456
Recent Research on EMF and Health Risk Seventh annual report from SSM:s Independent Expert Group on Electromagnetic Fields, 2010

Laboratoriestudier på försökspersoner Ett antal högkvalitativa studier på EMF och sömnkvalitet och sömn-EEG har publicerats under det senaste året och de bidrar till att förstå en del motstridiga data som publicerats tidigare. EEG studierna visar återigen effekter av GSM (dvs pulsad signal) på alfa-bandet, medan motsvarande icke-pulsade signal inte visade några sådana effekter. Detta resultat bör studeras ytterligare bland annat i djurmodeller och på nervvävnad i in vitro-studier för att se hur den elektriska aktiviteten hos neuronala nätverk påverkas av GSM- och 3G-signaler (pulsade och icke-pulsade). PET-studier (imaging) har visat lovande resultat, men delvis motstridiga eventuellt beroende på skillnader mellan GSM och 3G signalerna. Det finns nya neurovetenskapliga metoder (t ex brain imaging och brain stimulation) som skulle kunna användas för att undersöka ”elöverkänslighet”. Studier av effekter vid långtidsexponering och studier av effekter på barn saknas fortfarande. Sid 9

1 thought on “EEG studierna visar effekter av pulsad GSM-signal på alfa-bandet, medan icke-pulsade signal inte visar effekter

  1. Ping: Babyvakter sänder mikrovågor – SSM om babyvakter | Notification of the Radiation Safety Authority in Sweden

Kommentarer inaktiverade.