Energiflödet från solen jämfört med Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde

Ett litet utdrag från brödtexten

Beräknat på solar flux, solens flödestäthet enligt NASAs mätningar (ref), är det naturliga, energiflödet över en kvadratmeter stor yta per sekund (effekttäthet) för 3G frekvensband 0,06 pikowatt per kvadratmeter, vid en lugn sol. Energiflödet varierar dock och kan ligga upp till 40 pikowatt per kvadratmeter för hela frekvensbandet för radiofrekvent strålning, våglängderna 100 kilometer – 1 millimeter (motsvarande frekvenserna 3 kHz till 300 GHz).

Vid sällsynta tillfällen, under några minuter kan radiostrålningen öka ända upp till någon mikrowatt per kvadratmeter under en elva års cykel. Men långtidsdosen för decimetervåglängden ligger runt 0,05 pikowatt per kvadratmeter i energiflöde. Det är denna dos, naturligt radiofrekvent brus, som vi är biologiskt anpassade till. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten skall vi biologiskt tåla i detta frekvensband ett energiflöde på 1 000 000 000 000 000 pikowatt per kvadratmeter artificiell strålning som passerar genom kroppens alla vävnader. En konstgjord strålning som både är amplitudmodulerad, pulsad samt hoppar mellan frekvenserna (Bluetooth 1600 gånger per sekund)(ref).

Referensvärdet har tagits fram av ICNIRP. De skriver i en sammanfattning från en workshop  maj 2016, att detta referensvärde (1 000 000 000 000 000 pikowatt per kvadratmeter) skyddar i 6 minuter upp till 30 minuter, men har stor osäkerhet (ref) . Referensvärdet gäller enbart termiska effekter, någon hänsyn till andra biologiska effekter har man inte inberäknat i sin bedömning.

I den ryska sammanställningen från 1972(ref), som grundar sig på ett stort vetenskapligt underlag, framkommer det, att det finns inga som helst tveksamheter, att mikrovågor ger andra biologiska effekter vid mycket lägre energiflöde. De skriver också att decimetervåglängden är den skadligaste våglängden då den tränger igenom och absorberas inne i kroppens organ och kan förstärkas lokalt inne i kroppen, upp till 100 gånger, neligt FOA 1978  (ref).

Det framkommer i ICNIRPs rapport (ref) att det är svårt att bedöma värmeeffekten då olika vävnader absorberar olika mycket värmeenergi. Ändå hänvisar man till ett referensvärde som är mycket osäkert och som inte skyddar längre tid än 6 minuter eller högst 30 minuter.

ICNIRP redovisar även att barn  och organ under 1,3 meter absorberar 40 % mer strålning och kroppen (ref), trots detta sänker man inte referensvärdet

.

Varför har man inte antagit försiktighetsprincipen enligt miljöbalken?

.

Varför har man inte tillståndsprövat mobilindustrins verksamhet enligt miljöbalken?

.

Varför har man inte krävt en Hälso- och Miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken för denna verksamhet, då det finns 10 000 -tals vetenskapliga studier samt praktisk  kunskaper sedan 1950-talet?

.

Varför utsätter man allmänheten för de absolut farligaste våglängderna inom mikrovågsområdet, decimetervåglängden? Se sammanställning här https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/elektromagnetisk-stralning/vaglangder-och-frekvenser/