Mina frågor till Socialstyrelsen

Galleri

Vilken behandlingsform? Jag begär att få veta vilken behandlingsform Socialstyrelsen bedömer/rekommenderar för personer som blivit elöverkänsliga, fått utmattningssyndrom och/eller trötthetssyndrom. Symtombilden för dessa tre sjukdomar är densamma. Den enda skillnaden är, att elöverkänsliga kan relatera sina sjukdomsbesvär till olika typer … Läs mer

Socialstyrelsens förslag till behandling av psykiskt sjuka personer

Galleri

Här är länkar till Socialstyrelsens förslag och några debattartiklar om det: 2017-12-4 SoS rapport behandling av psykisk sjuka Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom Stöd för styrning och ledning Remissversion. I projektgruppen sitter sakkunnig Lars von Knorring (Uppsala … Läs mer

Brev till Strålsäkerhetsmyndigheten 13 februari 2017

Galleri

Kopia har skickats till Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Miljödepartementet SSM2017-318-1 – Fråga om referensvärdena för olika frekvenser Tack för svar den 24 januari! Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är den övergripande myndighet som enligt uppdrag skall bevakar riskerna med icke-joniserande strålning. SSM skall vara … Läs mer